Link

Odra - Turopoljski lug, 3.listopad 2021.

Preporuka


SLIENI TEKSTOVI

DNEVNIK

ARHIVA od 1 do 127

Iz drugih medija

12. svibnja 2022.

Quail hunting in Bosnia and Herzegovina


Tag: lov

Komentiraj

Ispis
Komentara(0)
6. svibnja 2022.

Gdje nastaje rijeka Odra?

Danas se izvorištem rijeke smatra područje između Donjeg Podotčja i Čičke Poljane. Tu se spaja više lokalnih potoka: Kosnica, Ribnica i Siget.
Ti su potoci neaktivni tijekom sušnih razdoblja pa je i količina vode u rijeci tada znatno manja. Sam tok rijeke Odre prekinut je odteretnim kanalom Sava-Odra već na šestom kilometru od mjesta njenog nastanka. Njene se vode u Čičkoj Poljani, kod sifona Odra, skreću u melioracijski kanal a djelomično se propuštaju u kanal. Sam kanal spaja se s odteretnim kanalom Sava-Odra kod mjesta Veleševec.
Južno od odteretnog kanala tok rijeke je gotovo netaknut. U blizini Kazneno-popravnog zavoda Turopolje eksploatira se šljunak što je dovelo do stvaranja umjetnih jezera.
Rijeka nakon toga ulazi u šume Turopoljskog luga i osim ušća odteretnog kanala njenih 38 km toka su ostali netaknuti. Kako je visinska razlika između izvorišta rijeke i njenog ušća manja od 3 m, rijeka je sklona izlijevanju iz svog korita. Na putu od Čičke Poljane do ušća, rijeka prima nekoliko pritoka s desne strane, od kojih su najznačiji potoci Buna i Lekenik, koji izviru u Vukomeričkim goricama.


Tag: turopolje

Komentiraj

Ispis
Komentara(0)
21. travnja 2022.

Turopoljski Lug i Krčka vrata


Tag: turopolje

Komentiraj

Ispis
Komentara(0)

ARHIVA


 • *Komentara(0)

  *Komentara(0)

  *Komentara(0)

  *Komentara(0)

  *Komentara(0)

  *Komentara(0)

  *Komentara(0)

  *Komentara(0)

  *Komentara(0)
  446. Kumrovec

  *Komentara(0)
  444. Obrovac

  *Komentara(0)
  442. Đakovo

  *Komentara(0)

  *Komentara(0)

  *Komentara(0)

  *Komentara(0)
  421. Knin

  *Komentara(0)

  *Komentara(0)

  *Komentara(0)

  *Komentara(0)

  *Komentara(0)

  *Komentara(0)

  *Komentara(0)

  *Komentara(0)

  *Komentara(0)

  *Komentara(0)

  *Komentara(0)

  *Komentara(0)

  *Komentara(0)

  *Komentara(0)

  *Komentara(0)

  *Komentara(0)

  *Komentara(0)

  *Komentara(0)

  *Komentara(0)

  *Komentara(0)

  *Komentara(0)

  *Komentara(0)

  *Komentara(0)

  *Komentara(0)

  *Komentara(0)

  *Komentara(0)

  *Komentara(0)

  *Komentara(0)
  354. Sunja

  *Komentara(0)
  353. Zagreb

  *Komentara(0)
  352. Trst

  *Komentara(0)

  *Komentara(0)

  *Komentara(0)

  *Komentara(0)

  *Komentara(0)

  *Komentara(0)

  *Komentara(0)

  *Komentara(0)

  *Komentara(2)
  *Komentara(0)

  *Komentara(2)
  *Komentara(0)

  *Komentara(2)
  *Komentara(1)
  *Komentara(4)
  *Komentara(0)

  *Komentara(0)

  *Komentara(2)
  *Komentara(0)

  *Komentara(3)
  *Komentara(3)
  *Komentara(0)

  *Komentara(0)

  *Komentara(0)
  267. Smradovi

  *Komentara(0)

  *Komentara(1)
  *Komentara(0)

  *Komentara(0)

  *Komentara(0)

  *Komentara(0)

  *Komentara(0)

  *Komentara(0)

  *Komentara(0)

  *Komentara(0)

  *Komentara(0)

  *Komentara(0)

  *Komentara(0)

  *Komentara(0)

  *Komentara(0)

  *Komentara(0)

  *Komentara(4)
  *Komentara(0)

  *Komentara(2)
  *Komentara(0)

  Izradio Ivan Hrvaeia, 2007