Home

Datum: 18.06.2021 08:36:47

Petrinja još čeka


Upravo Petrinja, Sisak, Glina, Banija u cjelini su dokaz da se do devedesete bolje živjelo. Da su svi koji su htjeli raditi, radili. Gradile su se stanovi, kuće, kljeti i vikendice. Vila je bilo jako malo.
Slobodno se putovalo, vjera je bila dozvoljena ali ne od države financirana.
Nacionalizam, fašizam, šovinizam je bio zabranjen i kažnjavan velikim kaznama.
Koliko je to bilo ispravno vidimo sada kada moramo trpjeti razne nacističke i rasističke ispade koje vlasti toleriraju.


E mail

Komentiraj

Ispis
Komentara(0)