Home

Datum: 06.05.2022

Gdje nastaje rijeka Odra?


Danas se izvorištem rijeke smatra područje između Donjeg Podotčja i Čičke Poljane. Tu se spaja više lokalnih potoka: Kosnica, Ribnica i Siget.
Ti su potoci neaktivni tijekom sušnih razdoblja pa je i količina vode u rijeci tada znatno manja. Sam tok rijeke Odre prekinut je odteretnim kanalom Sava-Odra već na šestom kilometru od mjesta njenog nastanka. Njene se vode u Čičkoj Poljani, kod sifona Odra, skreću u melioracijski kanal a djelomično se propuštaju u kanal. Sam kanal spaja se s odteretnim kanalom Sava-Odra kod mjesta Veleševec.
Južno od odteretnog kanala tok rijeke je gotovo netaknut. U blizini Kazneno-popravnog zavoda Turopolje eksploatira se šljunak što je dovelo do stvaranja umjetnih jezera.
Rijeka nakon toga ulazi u šume Turopoljskog luga i osim ušća odteretnog kanala njenih 38 km toka su ostali netaknuti. Kako je visinska razlika između izvorišta rijeke i njenog ušća manja od 3 m, rijeka je sklona izlijevanju iz svog korita. Na putu od Čičke Poljane do ušća, rijeka prima nekoliko pritoka s desne strane, od kojih su najznačiji potoci Buna i Lekenik, koji izviru u Vukomeričkim goricama.


E mail

Komentiraj

Ispis
Komentara(0)