Home

Datum: 08.02.2021 09:01:03

Stanice za tehnički pregled, privilegirani monopolisti


Pogledajmo malo kako nas pljačkaju kod tehničkih pregleda vozila.
Stanice za tehnički pregled vozila su zakonom nametnuti monopolisti i paraziti.
U Zakon o sigurnosti prometa na cestama izričito je navedeno:
citat "Tehnički pregled vozila obavlja se u stanicama za tehnički pregled vozila koja za to ispunjavaju propisane uvjete i imaju ovlaštenje, a obavljaju ih ovlašteni djelatnici stručne organizacije iz članka 273. ovoga zakona. " kraj citata

Citiranom odredbom, kojom se omogućuje monopol nad tehničkim pregledom, država je uvela vlasnicima vozila nepotrebne troškove i gubitak vremena.
Tehnički pregled vozila mora se omogućiti onima koji stvarno poznaju ta vozila, servisima za održavanje. Ti pregledi tada se ne bi posebno naplaćivati jer su sastavni dio održavanja i obaveza servisa da isporuči ispravno vozilo.

Pa da vidimo što to radi stanica za tehnički pregled vozila.
Stanice su obične hale sa izloženom opremom za održavanje vozila. Nešto kao velesajam. Po halama i montir grabama muvaju se plave kute, ozbiljnih lica i strogih manira. Te plave kute, uglavnom su prijazni službenici i radnici.
Oni glume stroge stručnjake, a vlasnici stanica ubiru ogroman novac. novac za ništa. Money For Nothing

Tehnički pregled mora proći svako motorno vozilo u skladu s zakonskim odredbama i u zakonom određenim vremenskim intervalima.

Pregled se mora obaviti u nekoj od stanicu za tehnički pregled. Tu stručnjaci pregledaju vozilo i ukoliko utvrde neki nedostatak, vozilo "pada" na tehničkom pregledu.
Nedostatak može biti, pregorjela sijalica, ili ručna kočnica koja nedovoljno drži. Istrošeni pneumatici. Za promjenu sijalice ili za podešavanje ručne kočnice potrebno je petnaestak minuta. Za izmjenu i balansiranje svih guma potrebno je 30 do 40 minuta.
Međutim, stručnjaci u stanici ne rade ništa osim pregleda.
Za popravak svakog nedostatka koji se utvrdi na pregledu, potrebno je otići do servisa.
I onda ponovo u red za tehnički pregled.

Da vidimo što rade Servisi za održavanje vozila? Vrše preventivno i interventno održavanje vozila. Vodi evidenciju o održavanju vozila i ugrađenih dijelova. Imaju naprave, uređaje i instrumente za popravak i podešavanje vozila. Radnici su obučeni i specijalizirani za poslove koje obavljaju. U dušu poznaju svaki tip vozila koje održavaju.
Vozilo po izlasku iz servisa, tehnički je ispravno i ima jamstvo na izvršene radove i sigurnu vožnju. U slučaju kvara moguća je reklamacija.

I sada gle čuda. Servis za održavanje vozila ne može izdati potvrdu da je vozilo tehnički ispravno, nego vozilo treba ići u stanicu za tehnički pregled.
Stanica za tehnički pregled, onako od oka, za pet minuta, utvrdi u kakvom je stanju vozilo. I normalno sve to naplati.
Takav pregled ne može biti kvalitetan i sigurno negativno utječe na ispravnost vozila a samim tim i na sigurnost prometa.
Ali su zato cijene u stanicama više nego pretjerane, a stavke koje se naplaćuju besmislene, neke se naplaćuju i više puta. Izdaju se dva računa da bi se prikrile gluposti koje se po nekoliko puta naplaćuju.


E mail

Komentiraj

Ispis
Komentara(0)