Mućke

Kalkulator
Kalkulator
Kalkulator
Language Hrvatski English

Dekurzivni jednostavni kamatni račun- izračun za pune godine

Format "##.00"
Glavnica Kamatna stopa % Godina
Glavnica Kamata Glavnica + kamata
0,000,000,00

Za obračunsko razdoblje kraće od jedne godine - izračun dana do jedne godine

Format "##.00"
Prijestupna godina
Glavnica Kamatna stopa % Dana

Glavnica Kamata Glavnica + kamata
0,000,000,00

Datum 19.05.2022
Osvježi stranicu
Korisni linkovi Zakon o kamatama *** Zakon o obveznim odnosima *** Hrvatska narodna banka - Eskontna stopa za tekuće polugodište *** Obračun kamata od 01. srpnja 2011. Izradio: Ivan Hrvačić; 30.6.2011.Komentar
Ime