Mućke

Datum: 07.03.2007

Montirani sudski postupak


Bezuspješnim višegodišnjim nastojanjima da dokažem sudskim postupkom neopravdanost otkaza ugovora o radu, sakupio sam materijale koji nedvosmisleno ukazuju na MONTIRANI SUDSKI POSTUPAK. Da ne bi bilo zabune, montirani sudski postupak u hrvatskom pravosuđu u 2007. godini a ne u sovjetskom savezu u sedamdesetim godinama prošlog stoljeća.

Ovu tvrdnju obrazlažem na sljedeći način.

  1. Zaposlen sam u Zračnoj luci Zagreb koja je u vlasništvu države, gradova Zagreb, Velike Gorice i Županije zagrebačke. Kao sindikalni povjerenik ukazivao sam na nepravilnosti u poslovanju uprave Zračne luke Zagreb. Nepravilnosti su dokazane, vlada je pismeno izjavila da će se istragom utvrditi odgovornost uprave i nadzornog odbora za nepravilnosti. Krenulo se u smjenu uprave i istragu krivaca. Kada je istraga došla do odgovornosti predsjednika nadzornih odbora u vrijeme utvrđenih nepravilnosti Milana Bandića i Stipana Matoša, prekinuta je istraga, sve je vračeno na prijašnje stanje. “Ugledni” predstavnici političkih stranaka SDP-a i HDZ-a svojim utjecajem zaustavili su istragu, povratili smijenjenu upravu i započeli progon osoba koje su ukazale na nepravilnosti.
  2. U mom slučaju progon je proveden otkazom ugovora o radu i zlostavljanje i diskriminacijom. Direktor koji je to učinio imenovan je od strane skupštine koja je bila pod utjecajem Bandića. Odabir direktor nije proveden natječajem, direktor nije ispunjavao uvjete propisane društvenim ugovorom. Bio je osumnjićen uz Direktora kojem su dokazane nepravilnosti.
  3. Otkaz ugovora o radu protivan je Zakonu o radu:

- ugovor je otkazan sindikalnom povjereniku bez suglasnosti sindikata što je protivno odredbi Članak 182. zakona o radu
Sindikalnom povjereniku za vrijeme obavljanja te duž­nosti i šest mjeseci nakon prestanka te dužnosti, a bez suglasnosti sindikata nije moguće: otkazati ugovore o radu,  rasporediti na drugo radno mjesto, ili na drugi način staviti u nepovoljniji položaj u odnosu na ostale radnike.


- ukidanje radnog mjesta, što je obrazloženje mog otkaza o radu, nije opravdan razlog otkaza ugovora o radu prema odredbama Članak 106. Zakona o radu. Opravdani razlog je prestanak potrebe za obavljanjem određenog posla.

4. Sud u postupaku koji je trebao utvrditi neopravdanost gore opisanog otkaza, presudom je potvrdio otkaz. U sudskom postupku:

- nije uvažio  dokaze
- nije prihvatio predložene svjedoke
- nije pružio zaštitu od nasilnog postupanja
- nije dozvolio Reviziju Vrhovnom sudu Republike Hrvatske
- predsjednica suda nije dozvolila uvid u spise koji se razmatraju i na temelju kojih je donesena presuda što je protivo odredbi čl. 150 ZPP
- predsjednica suda nije ništa poduzela nakon prijave nepravilnosti u sudskom postupku
- sudski postupak koji po zakonu traje šest mjeseci nije dovršen za četiri godine

5. Državno odvjetništvo i Ministarstvo pravosuđa i Ministarstvo prometa nisu omogućili uvid u dokumente temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama. Dokumenti su  bili potrebni kao dokazi u sudskom postupku.

6. Državno odvjetništvo odbilo je prijave kojim sam tražio odgovornost osoba zbog ne prijavljivanja kaznenog dijela, pomoći počinitelju kaznenog djela i mučenja i ponižavanja.

Sve navedeno mogu potkrijepiti dokazima.
Sumnajm, da sam predmet nezakonite tajne operativne obrade i drugih načina protuzakonitog utjecaja na život. "Netko" negativno utjeće na moj život.


E mail