Predstavka Predsjedniku RH

REPUBLIKA HRVATSKA

URED PREDSJEDNIKA

Predsjednik gospodin Stjepan Mesić


Predmet: Korupcija

Gospodine Predsjedniče zahvaljujem se na trudu koji ste uložili uvidom u predmet koji sam Vam uputio na znanje. Bio sam ponukan zajedničkom akcijom u borbi protiv korupcije Vas, predsjednika Sabora i predsjednika Vlade, te sam svima vam uputio email.

Bilo mi je licemjerno od strane Vlade proglašavati borbu protiv korupcije, kada ta ista Vlada i ministarstvo pravosuđa, kao nositelj projekta ne poštuju antikorupcijske zakone.

Osim obavijesti Vašeg ureda, Predsjednik Vlade i Predsjednik Sabora ničim nisu pokazali da su primili email.

Unatoč mailu dobio sam odgovor od Ministarstva pravosuđa u kojem nema odgovora. Kako se vidi iz maila, u tri navrata i u vremenu od preko godinu dana tražio sam pristup dokumentima temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama. Ministarstvo pravosuđa i Državno odvjetništvo u potpunosti ignoriraju taj zahtjev i ponašaju se kao da zahtjeva nije bilo. Inače, prema Zakonu o pravu na pristup informacijama Rješenjem se može odbiti zahtjev. Ministarstvo pravosuđa nije koristilo zakonsku mogućnost, već moć i ignoriranje. Princip, “ne možete mi ništa”

Apsurdna je činjenica da Ministarstvo pravosuđa smatra dovoljnim, umjesto uvida u traženu dokumentaciju, da Državno odvjetništvo obavijesti o postupcima i poduzetom. Dokumenti koji su traženi na uvid, traženi su sa razlogom da potvrde da li ima nepravilnosti u radu državnog odvjetništva. Ne omogućavanjem uvida u dokumentaciju potvrđuje se sumnja da u radu Državnog odvjetništva, po navedenom predmetu, ima nepravilnosti, kriminala i korupcije.

Ovu tvrdnju potvrđuje odgovor Ministarstva pravosuđa URBROJ: 514-06-01/3-06-8 od 12. rujna 2006. godine, u prilogu, nakon maila koji sam uputio Vama.

Da bi imali sliku kriminala za koji se sumnja da se pokušava prikriti, priložiti ću dokumente koji to potvrđuju uz kratki opis.

U Zračnoj luci Zagreb država revizija utvrdila je nepravilnosti u radu. Zbog tih nepravilnosti smijenjena je Uprava koju je predstavljao Tomislav Leko, smijenjeni su pomoćnici uprave – direktori Zračne luke Zagreb , opozvan je Nadzorni odbor, zamijenjen predsjednik nadzornog odbora i druge radnje sa svrhom ispravljanja utvrđenih nepravilnosti. Navedeno je vidljivo u odgovoru Vlade Saboru na zastupničko pitanje o stanju na Zračnoj luci Zagreb Urbroj: 5030120-01-4 i zaključak sa sjednice Vlade RH Urbroj: 5030120-01-5.

Smjene i imenovanja nove uprave izvršeno je početkom 2001. godine da bi krajem 2001. godine došlo do nove smjene uprave a tijekom 2002. do postupnog vračanja smijenjenih pomoćnika uprave.

Kako je u 2003. godini uprava Boška Matkovića i pomoćnika uprave koje su bili smijenjeni i od Matkovića ponovno postavljeni, nastavila sa nepravilnostima Lekine uprave, uputio sam predstavku Državnom odvjetništvu.

Do danas nisam dobio odgovor od Državnog odvjetništva zašto nisu poduzete radnje sa svrhom procesuiranja nepravilnosti koje su utvrđene revizijom. U svojim odgovorima državno odvjetništvo tvrdi da kriminalističkom obradom nisu utvrđeni elementi krivičnih dijele. Kako je takva tvrdnja u suprotnostima sa tvrdnjom iz Izvješća Vlade RH, zatražio sam da mi se temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama omogući uvid u to izvješće. Državno odvjetništvo i Ministarstvo pravosuđa ne dopušta uvid u dokumente što je protivno zakonu i ukazuje na mogućnost, prikrivanja kriminala od strane odvjetništva i nadležnog ministarstva.

Među ostalim, na upit zašto nije ništa poduzeto zbog revizijom utvrđenog lažiranja poslovne bilance za uzastopnih pet godina, državno odvjetništvo ogovara, citiram “financijske neurednosti , odnosno pogrešna knjiženja sama po sebi ne predstavljaju kaznena dijela...”. Skandalozno.

Moja predstavka iz 2003. godine sadržavala je i prijavu sumnje u korupciju. Taj drugi dio državno odvjetništvo uputilo je Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. Taj ured tek na moje učestale upite Ministarstvu pravosuđa u lipnju 2006. godine preko kriminalističke policije započinje istragu. Sama istraga provedena je na nedopušten način, odnosno samo kao zadovoljavanje forme. Krim policija me pozvala u svoje prostorije da bi me ispitali. Nisam dobio pismeni poziv nego sam pozvan telefonom preko članova obitelji. Neprihvatljivo je da kriminalistička policija naziva moju obitelj, predstavlja se kao krim policija i traži mene. Obitelj je bila šokirana jer nije znala da sam pozvan kao svjedok. Unatoč navedenom odazvao sam se saslušanju. Moja izjava i ispitivanje nisu zabilježeni u zapisnik i sve što sam rekao nije uzeto u razmatranje. Između ostalog rekao sam da je besmisleno istraživati korupciju tri godine nakon prijave, da su kaznena dijela “zataškana” te da je to sve organizirani kriminal. Pozivao sam se na kaznena djela koje su počinjena i utvrđena revizijom, uputio na dokumente u kojima je to vidljivo, donio sam CD sa dokazima. Gospođa koja je vodila ispitivanja nije željela dokaze prihvatiti, jer kako je rekla, dobila sam nalog da ne širim istragu a dokaze mogu pogledati čisto privatno”.

Nakon takve, za mene, ponižavajuće “istrage” Uskok je donio Riješenje broj: UK-22/06 kojom se odbacuje moja kaznena prijava protiv Boška Matkovića, Mladena Mesića i Bože Greberca zbog kaznenog dijela davanja odnosno primanja mita. Nažalost, to rješenje temelji se na lažima.

Naime, Mladen Mesić i Božo Greberec bili su sindikalni predstavnici koji su svojim utjecajem u sindikatima omogućili direktoru Bošku Matković da povrati smijenjene direktore te da zajedno sa njima zataška sve nepravilnosti koje su utvrđene. Važno je napomenuti da je i Matković bio dio tima koji je bio smjenjen zbog nepravilnosti. Za vrijeme Leke bio je savjetnik. Matković je imenovan direktorom nakon jednog “kvazi” javnog natječaja. Istiće da je natječajem došao na mjesto direktora što nije točno. Nije ispunjavao uvjete natječaja. Ministar Kalmeta kao predsjednik skupštine rješenjem je odbio moj zahtjev za uvidom u natječajnu dokumentaciju iz koje bi se vidjelo dali je Matković bio najboli kandidat.

Zanimljivo je da je u obrazloženju Uskoka navedeno “Po dolasku Boška Metkovića na čelo direktora Zračne luke Zagreb, prvi dogovor između Uprave i sindikata bio je vratiti sve radnike koji su bili protuzakonito smijenjeni za vrijeme direktora Kožara na radna mjesta na kojima su prije radili...”

Uskoku je ovdje “promaklo” da traži dokaze o “protuzakonitim” smjenama. Dokaza nema a izjava je lažna. Istina je suprotna, radnici su smijenjeni zbog nepravilnosti u radu, nepravilnosti su utvrđene revizijom a dokaz je izjava Vlade RH. Postupak “smjenjivanja” ne poznaje dogovor Uprave i sindikata već se promjene trebaju izvršiti u skladu sa odredbama Zakona o radu. Kako je očito da se nije radilo o smjenama u skladu sa odredbama Zakona o radu, bio je potreban dogovor sa Sindikatima kako ne bi insistirali na zakonskim procedurama i putem radničkoga vijeća odobrili smjene. Tek te smjene rezultirale su protuzakonitim otkazima i desetak tužbi na sudu. Sindikalna podrška plaćena je rukovodećim mjestom za Mladena Mesića i referenskim mjestom za Božu Greberca i povlasticama članovima radničkoga vijeća.

Uskokova istraga ne smatra takav postupak kaznenom radnjom. Krenimo redom.

  1. Mladen Mesić rukovoditelj službe za izobrazbu i školski centar. Za to radno mjesto potrebna je visoka stručna sprema. Istraga je utvrdila da Mladen Mesić ima srednju stručnu spremu, da je završio tečaj za Mendžera kvalitete. Uskok je presudio da je taj tečaj u rangu više stručne spreme te da je Mladen Mesić kvalificiran za Rukovoditelja službe za izobrazbu i školski centar. Laž je da navedeni tečaj donosi ikakvu stručnu spremu. Istina je da osoba sa srednjom stručnom spremom, prema standardima kvalitete, ne može pristupiti polaganju ispita za menadžera kvalitete. Slijedom navedenoga upitna je i ta diploma i način njenog stjecanja. Također je istina da u službi za izobrazbu i školski centar rade radnici sa visokom stručnom spremom, da su profesori i da na tim poslovima rade duže od Mladena Mesića. Profesor Petar Čoraš, prva je osoba koja je obavljala poslove obrazovanja na Zračnoj luci Zagreb i na tim poslovima proveo je preko 30. godina. Da bi Mladenu Mesiću uprava omogućila rukovođenje, degradirali su i diskriminirali profesora Ćoraša. Uručili mu otkaz ugovora o radu i sada ga sud vraća na poslove.

    U prijavi je bilo navedeno da je postavljanje srednjoškolca da rukovodi radnicima sa višom i visokom stručnom spremom diskriminacija, ali je to Uskok ignorirao. Tako imamo slučaj da gimnazijalca sa tečajem rukovodi profesorima. Odnosno imamo 1946. godinu.

  2. Božo Graberec referent za prijem i prijavu kvarova od 2002. godine. Na te poslove došao sa poslova strojara odnosno strojobravara. Utvrđeno je da je kao teški srčani bolesnik premješten na lakše poslove. Uskok nije utvrdio kako to da teški srčani bolesnik može obavljati redovne poslove i uz njih obnašati funkciju predsjednika sindikata. Uskok također nije utvrdio da taj srčani bolesnik uz sindikalni rad i redovni rad, mjesečno ostvaruje cca. pedeset sati prekovremenog rada pasivnim dežurstvom koje se obavlja noću i vikendom. Te uz plaću zaradi oko 1400,00 kuna mjesečno. Da je to Uskok utvrdio trebao bi protiv poslodavca koji teško bolesnog radnika tjera na prekovremeni rad podignuti kaznenu prijavu. Sindikat Bože Greberca imao je prije nekog vremena izbornu skupštinu na kojoj se za predsjednika kandidirao jedino teško bolestan, Božo Greberec.

Uskok nije utvrdio prekršaje u suradnji sindikata i uprave koja je rezultirala protuzakonitima otkazima ugovora o radu, protuzakonitim suglasnostima sindikata odnosno radničkoga vijeća. Radničko vijeće suglasilo se i na otkaz sindikalnom povjerenika, koji je sudjelovao u otkrivanju kriminalnih radnji, iako za to nije ovlašteno. Uprava je to prihvatila?

Sve dokaze nudio sam inspektorici krim policije, nije ih prihvatila. Nije izradila zapisnik mog saslušanja. Kako se vidi iz priloženog rješenja, Državno odvjetništvo prihvatilo je laži iz izjave Boška Matkovića, bez da ih je dokazao.

Sličnu stvar državno odvjetništvo učinilo je kod istrage požara na trafostanici Zračne luke Zagreb. Trafostanica je izgorjela u kolovozu 2004. godine za vrijeme izvođenja radova na sistemu koji je napajan strujom iz te trafostanice. Državno odvjetništvo u istrazi nije obuhvatilo izvoditelje radaova nego je ustvrdilo temeljem izjave jednog radnika zračne luke da je do požara došlo zbog pregrijavanja. Neshvatljivo je da za pregrijavanja nema krivca?

Istraga nije uzela izjave izvoditelja radova, nije utvrđeno dali je do pregrijavanja došlo zbog lošeg projekta, lošeg izvođenja radova. Nije razgovarano sa nadzornom službom. Odgovorne osobe za požarne radove napredovale su. Požarom je bila ugrožena sigurnost zračnog prometa i učinjena šteta veće od milijun €.

Poštovani gospodine Predsjedniče, nadam se da su ovi dokumenti pokazali jedan neprihvatljiv način ponašanja Ministarstva pravosuđa i Državnog odvjetništva. Ovakvim postupanjem te institucije dovode u opasnost sve građane RH. Vjerujem da će Vam ova saznanja pomoći u vašim nastojanjima da se smanji korupcija i kriminal.

Osobno sam žrtva kriminala na Zračnoj luci Zagreb. Ispred sindikata kojem sam bio predsjednik, prijavio sam kriminal Ministarstvu prometa. Ministarstvo je temeljem toga saznanja poduzelo radnje navedene u Informaciji Vlade Saboru. Zbog toga mi je otkazan ugovor o radu, degradiran sam za četiri stepenice i sada se sa 34 godina radnog staža, visokom stručnom spremom, kao hrvatski branitelj, nalazim na radnom mjestu u rangu pripravnika. Godinama poslodavac mi ne daje nikakve poslove. Prisiljen sam svoja prava tražiti putem suda. Nažalost u korumpiranom i nesposobnom sudstvu moj radni spor nakon skoro četri godine nije niti blizu rješenju. Sud ne priznaje dokaze, ne prihvaća predložene svjedoke, ne priznaje dokazanu diskriminaciju, ne poštuje rokove i td. Općinski sudac rješenjima odbacuje žalbe višem sudu. Predsjednik suda ne reagira.

Sa poštovanjem,

U prilogu dostavljam preslike dokumenata koji dokazuju moje tvrdnje.

  1. Informacija Vlade RH saboru o poslovanju Zračne luke Zagreb

  2. Odgovor Ministarstva pravosuđa na zahtjev u uvid u dokumentaciju prema Zakonu o pravu na pristup informacijama

  3. Rješenje USKOK-a o odbacivanju kaznene prijave za kaznena djela primanja odnosno davanja mita.

  4. Informacija Državnog odvjetništva o požaru na trafostanici Zračne luke Zagreb