Istražna sutkinja ŽUPANIJSKI SUD U ZAGREBU zahtjevala je dopunu istražnog zahtjeva u skladu sa odredbama čl. 188. st. 3 .Zakona o parničkom postupku.

Članak 188.

(1) Istraga se provodi na zahtjev ovlaštenog tužitelja.

(2) Istražni zahtjev podnosi se istražnom sucu nadležnog suda.

(3) U zahtjevu se moraju naznačiti: osoba protiv koje se zahtijeva provođenje istrage, opis djela iz kojeg proizlaze zakonska obilježja kaznenog djela, zakonski naziv kaznenog djela, okolnosti iz kojih proizlazi osnovanost sumnje i postojeći dokazi.

(4) U istražnom zahtjevu može se predložiti da se izvide određene okolnosti, da se poduzmu pojedine radnje i da se o određenim pitanjima ispitaju određene osobe, a može se predložiti i da se osoba protiv koje se zahtijeva istraga stavi u pritvor.

(5) Državni će odvjetnik dostaviti istražnom sucu kaznenu prijavu i sve spise i zapisnike o radnjama koje su poduzete. Istovremeno, državni odvjetnik dostavit će istražnom sucu predmete koji mogu poslužiti za utvrđivanje činjenica ili će naznačiti gdje se oni nalaze.

(6) Ako državni odvjetnik odustane od istražnog zahtjeva prije donošenja rješenja o provođenju istrage, istražni će sudac odbaciti zahtjev i oštećenika izvijestiti da sam može nastaviti kazneni progon (članak 55.).

Navedenom zahtjevu Istražne sutkinje udovoljeno je sljedećim podneskom.

Republika Hrvatska

ŽUPANIJSKI SUD U ZAGREBU

Trg N. Šubića Zrinskog 5

Zagreb


PODNESAK

kojim se udovoljava zahtjevu za dopunom

istražnog zahtjeva od 9. studenog 2005. godine
 1. Hrvoje Defar

  1.1. Zahtjev istrage za: Hrvoja Defar, Zračna luka Zagreb, Pleso bb

1.2. Opis djela

Sindikat Zaposlenika zračnih luka Hrvatske, kojem je oštečenik Ivan Hrvačić bio predsjednik, zatražio je od direktora Zračne luke Zagreb, Tomislava Leke, ostavku zbog višegodišnjeg lošeg poslovanja i nepravilnosti u radu (dokaz 1. i 2.). Na poticaj sindikata i ukazivanjem na nepravilnosti, predsjednik Skupštine trgovačkog društva Zračna luka Zagreb, gospodin Alojz Tušek pokreće istragu. Istragom su potvrđeni navodi sindikata o nepravilnosti u radu direktora Tomislava Leke. Zbog tih nepravilnosti dolazi do smjene direktora Tomislava Leke i njegovih pomoćnika. Skupština imenuje novog direktora gospodina Zlatka Kožar. Kožar angažira reviziju koja utvrđuje nepravilnosti (dokaz 3., 4. i 5.). Izvješće revizije dostavlja Opčinskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici na obradu. Svega nekoliko mjeseci po imenovanju, dolazi do smjene Kožara, imenovanja Hrvoja Defara za direktora. Defar kao bliski suradnik smijenjenog Leke, kojem su utvrđene nepravilnosti u radu, započinje sa “kažnjavanjem” osoba koje su ukazale na kaznena djela. Oštečeniku, Ivanu Hrvačić, oduzeo je sve poslove koje je radio te ga ostavio bez ikakvih poslova. Poslovi su oduzeti na ponižavajući način bez obrazloženja, bez optužbe, bez mogućnosti obrane. Jednostavno osveta (dokazi 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. i 14.) . Defar je Hrvačiću tri puta pokušao otkazati ugovor o radu (dokazi 15., 16., 17., 18., 19. i 20.) tražeći premještaj bez valjanog razloga. Navedenim postupkom, oduzimanjem poslova, primoravanjem provođenja radnog vremena bez poslova, diskriminacijom, višekratnim pokušajima otkazivanja otkaza ugovora o radu prouzročio je strah i teške duševne patnje kod Ivana Hrvačić.

Kao službena osoba Hrvoje Defar imao je zakonsku obavezu prijavljivanja kaznenih dijela koje proizlaze iz dokaza br. 3., 4. i 5.. U svezi navedene obveze upućen je upit predsjedniku skupštine trgovačkog društva Zračne luke Zagreb u kojem je konstatirano da Defar i Matković nisu poduzimali ništa (dokazi 21. i 22.). Onemogućavanjem Hrvačića i drugih da rade poslove u skladu sa ugovorom o radu, Defar je onemogućio istima pristup informacijama sa ciljem prikrivanja učinjenih kaznenih djela čime je pomogao počiniteljima kaznenih djela.

1.3. Naziv kaznenog djela

  Mučenje i drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje, članak 176. Kaznenog zakona

  Ne prijavljivanje počinjenog kaznenog djela članak 300. stavak 2 Kaznenog zakona

  Pomoć počinitelju nakon počinjenja kaznenog djela članak 301. stavak 1. kaznenog zakona

  1.4.Okolnosti iz kojih proizlazi osnovanost sumnje

  Ivan Hrvačić, kao sindikalni povjerenik Sindikata zaposlenika zračnih luka Hrvatske imao je obavezu ukazivati na nepravilnosti u radu uprave, što je i učinio. Nakon kazne odgovornih za kaznena djela, Hrvoje Defar dolazi u priliku i osvetničkim metodama uzvraća onima koje smatra odgovornim za otkrivanje nepravilnosti. Ne prijavljuje kaznena djela već ih prikriva.

  1.4.1. Svojim postupkom oduzimanjem poslova bez obrazloženja, Ivana Hrvačić stavlja u položaj osobe bez temeljnih ljudskih prava. Osuđuje je ga bez optužnice i mogućnosti da se brani.

  1.4.2. Onemogućuje Hrvačića da dođe do podataka o novim nepravilnostima, te postavljanjem osoba koje su već bile smijenjene zbog nepravilnosti omogućuje nastavak kriminalnih radnji.


2. Boško Matković

  2.1. Zahtjev istrage za: Boška Matkovića, Zračna luka Zagreb, Pleso bb

  2.1. Opis djela

  Kao bliski suradnik Tomislava Leke, Boško Matković, bio je smjenjen zbog nepravilnosti u radu utvrđenih u dokazima 3., 4. i 5. Nakon raspisanog natječaja, kojeg je raspisao i proveo Hrvoje Defar, Matković je imenovan direktorom Zračne luke Zagreb. Na natječaju je bilo prijavljeno preko 20 kandidata koji nisu dobili nikakvu obavijest o provedenom natječaju. Sumnja se da Matković nije ispunjavao sve uvjete iz natječaja (uvjet staža na poslovima rukovođenja) te da je u natječaju bilo nepravilnosti. Za navedene sumnje zatražio sam od predsjednika skupštine trgovačkog društva Zračna luka Zagreb uvid u dokumentaciju, te ću naknadno dostaviti dokaze.

  Nakon imenovanja Boška Matkovića za direktora Zračne luke Zagreb, uputio sam mu dopis (dokaz 23) kojim ga molim da mi omogući rad prema važećem ugovoru o radu a koji mi je odlukom Hrvoja Defar bilo onemogućeno. Matković nije odgovorio na moju molbu već je nastavio sa diskriminacijom i ponižavanjem svih za koje su smatrali da su povezani u otkrivanju nepravilnosti u radu. Navedeno mogu potvrditi svjedoci Zlatko Kožar, Zvonimir Supek, Neven Kosović, svi iz Zračne luke Zagreb. Vrhunac ponižavanja i diskriminacije bio je otkaz ugovora o radu sindikalnom povjereniku (dokaz 26). Za navedeni otkaz ugovora o radu još uvijek je u toku postupak za dokazivanje opravdanosti otkaza ugovora u skladu sa odredbama ZOR-a. Navedeni otkaz nije predmet ove prijave, već ponižavajući način na koji je proveden.

  Otkazom ugovora o radu i ponudom drugog ugovora Matković je Hrvačića degradirao za četiri stepenice. Navedena degradacija ukazuje na činjenicu da to nije poslovno uvjetovan otkaz, kako tvrdi Matković, već kazna odnosno osveta. Prije otkaza ugovora o radu Hrvačić je radio na poslovima Rukovoditelja sektora (dokaz 24) da bi otkazom ugovora o radu bio protivno svoje volje postavljen na poslove Samostalnog stručnog suradnika za promet (dokaza 25 i 27) što je četiri stepenice niže. Oduzeo radnu prostorija, namještaj, premjestio u prostoriju izvan sektora rada, izolirao, ostavio bez posla, bez mogućnosti napredovanja, zarade stimulacije, prekorada i sl. Navedeni postupak je osveta. Svjedok Zlatko Kožar, Zračna luka Zagreb.

  Navedenim postupkom, na bezobziran i posebno okrutan način kaznio je Hrvačića i svima dao jasnu poruku što ih čeka ako bi pokušali ukazati na kriminal u poslovanju. Sudski postupak dokazivanja opravdanosti otkaza traje od travnja 2004. godine. Sve to vrijeme traje diskriminacija i ponižavanje.

  Uvođenjem nove organizacije poduzeća došlo je do formiranja novih radnih mjesta na koja je Matković svojom voljom postavljao zaposlenike. Između ostalih na mjesta direktora sektora postavio je redom osobe koje se sumnjiće kao sudionici za kaznena djela (dokazi 3., 4. i 5.). a što je potvrđeno i u odgovoru predsjednika skupštine (dokazi 21 i 22). Konkretne primjere samovoljnog zapošljavanja navest ću:

  - zapošljavanje gospodina Damira Lončarića na mjesto Zamjenika direktora (radno mjesto osnovano je neposredno prije njegovog zapošljavanja u jesen 2004. godine) Bio pomočnik Leke.

  - smjena gospodina Zlatka Hreljca i imenovanje na njegovo radno mjesto, direktor sektora drugu osobu. (Svjedok Zlatko Hreljac iz Zračne luke Zagreb)

  Direktor Matković nije omogućio dostupnost navedenim radnim mjestima svima koji su ispunili uvjet, čime je počinio kazneno djelo po članku 114. kaznenog zakona. Jedan od oštećenih je Ivan Hrvačić.

2.3. Naziv kaznenog djela

  Mučenje i drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje, članak 176. Kaznenog zakona

  Neprijavljivanje počinjenog kaznenog djela članak 300. stavak 2 Kaznenog zakona

  Pomoć počinitelju nakon počinjenja kaznenog djela članak 301. stavak 1. kaznenog zakona

  Povreda prava na rad i drugih prava iz rada, članak 114. kaznenog zakona

2.4.Okolnosti iz kojih proizlazi osnovanost sumnje

Prema Kaznenom zakonu obaveza je službene osobe prijaviti kazneno djelo. Defar i Matković nisu to učinili (dokaz 21. i 22.). Iz odgovora jasno proizlazi da Defar i Matković nisu poduzeli ništa u smislu procesuiranja Lekinih kaznenih djela, što je kazneno djelo po članku 300. stavak 2. Kaznenog zakona. Također je jasno da je Matković birao za pomoćnike osobe koje su bile smijenjene zbog nepravilnosti (dokaz 21. i 22.) čime nedvosmisleno ukazuje da želi prikriti kaznena djela. Osobe koje su ukazivale na nepravilnost grubo su kažnjene. Jedna od nepravilnosti Leke i pomoćnika su prikazivanje lažnog poslovanja (dokaz 5) za što je predviđena kazna do osam godina zatvora.


Iz opisanih okolnosti proizlazi da su se Matković, Defar i osobe koje su osumnjičene za sudjelovanje u kaznenim djelima udružili kako bi prikrili kaznena djela u kojim su sudjelovali te si priskrbili korist putem direktorskih radnih mjesta i svih privilegija koje su si uz ta mjesta osigurali.

 1. Dokazi

  Dokaz 1.: preslika dopisa Sindikata zaposlenika zračnih lika Hrvatske broj: IH-5/2000 od 10 siječnja 2000. godine kojim se traži ostavka direktora

Dokaz 2.: preslika zahtjeva za ostavkom direktora Zračne kuke Zagreb, objavljena u Glasniku Turopolja siječanj 2000. godine.

Dokaz 3.: preslika Zaključka Vlade RH o poduzetim mjerama na Zračnoj luci Zagreb Urbroj: 50300120-01-05 od 20. prosinca 2001. godine

Dokaz 4.: preslika Informacije Hrvatskom saboru na zastupničko pitanje o nepravilnostima u poslovanju u Zračnoj luci zagreb Urbroj: 5030120-01-4 od 20. prosinca 2001. godine.

Dokaz 5.: preslika dijela Izvješća Revizije Zagreb o poslovanju Zračne luke Zagreb.

Dokaz 6.: preslika Oduke Br.: 125-DH-01 od 20. lipnja 2001. godine

Dokaz 7.: preslika Rješenje Br.: 51-HD/01 od 20. lipnja 2001. godine

Dokaz 8.: preslika Rješenje Br.: 52-HD/01 od 20. lipnja 2001. godine

Dokaz 9.: preslika Rješenje Br.: 53-HD/01 od 20. lipnja 2001. godine

Dokaz 10.: preslika Rješenje Br.: 54-HD/01 od 20. lipnja 2001. godine

Dokaz 11.: preslika Rješenje Br.: 55-HD/01 od 20. lipnja 2001. godine

Dokaz 12.: preslika Rješenje Br.: 56-HD/01 od 20. lipnja 2001. godine

Dokaz 13.: preslika Rješenje Br.: 57-HD/01 od 20. lipnja 2001. godine

Dokaz 14.: preslika Rješenje Br.: 58-HD/01 od 20. lipnja 2001. godine

Dokaz 15.: preslika Odluke o namjeravanom rasporedu na druge poslove, broj 128-HD/2001

Dokaz 16.: preslika Očitovanja na traženu suglasnost, broj BG-13/2001

Dokaz 17.: preslika Prijedlog za sporazumnu izmjenu ugovara o radu, broj 70-HD-JM/2001

Dokaz 18.: preslika odgovora na Prijedlog za sporazumnu izmjenu ugovara o radu, od 1.10.2001.

Dokaz 19.: preslika Zahtjeva za suglasnost o otkazu, broj 163-HD_JM/2001.

Dokaz 20.: preslika odgovora na Zahtjev za suglasnost o otkazu, broj BG-20/2001

Dokaz 21.: preslika Zahtjeva za pristup informacijama, od 5. listopada 2005.

Dokaz 22.: preslika odgovora na Zahtjeva za pristup informacijama, urbroj: 530-09-05-4

Dokaz 23.: dopis direktoru broj 31010-ih-413/01

Dokaz 24.: Preslika šeme Sektora Tehničkih usluga- Stara organizacija

Dokaz 25.: Preslika šeme Sektora Sektora upravljanja promjenama – organizacija Matković

Dokaz 26.: Preslika Punomoći sindikalnom povjereniku broj GB 08/03

Dokaz 27.: Preslika dodatka ugovor za rad broj 0703-RO-686-873-1/2003


U Velikoj Gorici, 16. studeni 2005.

Istražna sutkinja odbacila je ovu prijavu kao nejasnu? 

Uložena je žalba.