Home

U međuvremenu, prolaskom kroz srednjevjekovni labirint hrvatskog pravosuđa došao sam do ugodnih saznanja. Naime Kazneni zakon barem teoretski, sankcionira ne isplatu plaće, ne povratku na poslove  i ne poštivanju presude suda. I kao vrhunac svega, mogučnost pokretanja kaznene odgovornosti za osobu koja je dala otkaz za prijavu korupcije. Eto linka na taj dio Kaznenog zakona. Vrijedi li to u praksi?

direktorima koji su u kaznenom prekršaju ne poštujući presudu suda poslano je uporozenje kojim ih se obavještava da su u prekršaju i da još uvijek mogu ispuniti obaveze, prije dopune prijave. Pretpostavka je da njih prijava ne brine, oni su u pravu bez obzira što zakon kaže i da dalje neće poštivati sud. odvjetništvo poštuje njih :)
Poruka:
ivan, 3.2.2014. 12:51:12

 

 Home