Home

Datum: 31.01.2020

Lika, Velebit i Dalmacija zimska varijacija


Kratki prikaz putovanja izvan autocesta, kroz mala mjesta u doba kada prirodi nedostaje boja. Posebno one zelene.


E mail

Komentiraj

Ispis
Komentara(0)