Home

Datum: 08.12.2019

Poziv na bojkot


Zanimljivo je da se masovno zgražamo što će slasticarka koljinda nositi banditosu kolače u zatvor, a istovremeno masovno nosimo novac u banditosove advenske kućice.
Te kućice dodijeljene su na nezakoniti način i iz prakse znamo da "institucije" neće reagirati. Sav taj kriminal platiti će građani . Građani to mogu elegantno riješiti bojkotom.
Iz Wikipedia:
"Bojkot je organizirani gospodarski, društveni ili politički pritisak ili prisila prema kojoj je osoba, poduzeće ili zemlja isključena iz redovnog poslovanja.
Danas je općenito bojkot označava i kolektivno odbijanje nekih usluga ili proizvoda.
Obično se odnosi na područje ekonomije kroz ne-kupovanje određenih proizvoda ili usluga."

Primjer iz Njemačke: prijatelji koji žive u njemačkoj objasnili su kako njemci funkcioniraju bez da mijenjaju zakone i čekaju institucije; zbog držanja koka u kavezima, prestali su kupovati jaja od tih proizvođača. Rezultat je da su se proizvođači prilagodili zahtjevima građana.

Jedno je sigurno, moju kunu banditosova mafija neće vidjeti.


E mail

Komentiraj

Ispis
Komentara(0)