Home

Datum: 10.11.2019

Spajanje mobitela Samsung S8 sa video kamerom


Prikaz spajanja mobilnog uređaja s kamerom 4K rezolucije. Za spajanje korišteni su: Sony 4K video kamera, HDMI adapter mikro HDMI/HDMI, kabel HDMI, dekoder CAM LINK, USB adapter za mobitel i Samsung mobitel S8

Nakon spajanja kamere s mobitelom, preko dekodera dobije se video na mobitelu, ali ne i 4K rezolucija. Prema navodima proizvođača dekodera za 4K rezoluciju potreban je USB3 port.


E mail

Komentiraj

Ispis
Komentara(0)