Home

Datum: 22.03.2019

Javni poziv strankama da javnosti omoguće uvid u način izbora kandidata na izbornu listu za Eu parlament


Na početaku, upućujem Javni poziv svim strankama koje će sudjelovati u izborima, da javnosti omoguće uvid u način izbora kandidata na izbornu listu za Eu parlament. Isto tako apeliram da svi zaduženi za provođenje izbora onemoguće sudjelovanje na izborima svim koji nisu dokazali da poštuju zakonske odredbe. Ovdje, vjerujem da bi Ustavni sud moga dokazati da ima razloga za postojanje.
Ovo što nam se događa (na primjer, crni humor koji piše gabi žalac) sasvim je normalno za skoro trideset godina nepotizma i korupcije. Državom upravljaju nesposobni i pokvareni. Svi od sabora, vlade, pravosuđa, državnog odvjetništva, državnih institucija i trgovačkih društva su umreženi, jedni o drugima ovisni. Država funkcionira po principu udovoljavanja onome tko im je omogućio doći do položaja i funkcije, zatim udovoljavanja osobnih potreba. Za sve navedene ne postoje zakoni već princip, uzmi, nosi, bog ti pomozi. 
Zakoni služe samo za građane, koji su ničiji, kako bi se disciplinirali. Svemu navedenom ne vidi se kraja, nitko od stranaka, pojedinaca, uglednika ne nudi rješenja. Jedno od mirnih rješenja je promjena aktualnog izbornoga zakona koji omogućuje pojedincima stvaranje izbornih lista sa podobnim kandidatima koji su nesposobni ali lojalni. Ti lojem premazani ne služe interesima građana.
To što imamo nije demokracija, to je diktatura i treba ju ukinuti. Demokracija je kada je svima građanima omogućen pristup svakom radnom mjestu odnosno svakoj funkciji pod jednakim uvjetima. To jasno piše u Ustavu RH i predviđene su sankcije u zakonima RH. Osim što trebamo neke zakone dopuniti, izuzetni je važno, postojeće provoditi. No da se zakoni provode razne sase i turudići bili bi vječiti vježbenici a nikad predsjednici.

Pokušati ću si objasniti što bi u praksi značile odredbe članka 55. Ustava Republike Hrvatske. U članku se navodi:

"Svatko ima pravo na rad i slobodu rada.

Svatko slobodno bira poziv i zaposlenje i svakomu je pod jednakim uvjetima dostupno svako radno mjesto i dužnost."

Kako bi se odredbe, dostupnost svakog radnog mjesta i dužnosti, iz ovog članka trebale provoditi u praksi?

1. Za svako popunjavanje radnog mjesta ili funkcije potrebno je izvršiti izbor najpovoljnijeg kandidata.

2. Izbor kandidata mora se izvršiti putem natječaja ili neposrednim izborom.

3. Pravila natječaja odnosno izbora moraju biti definirana, na način da je utvrđeno koje uvjete kandidati moraju ispuniti.

4. Mora se definirati tijelo koje provodi natječaj/izbore.

5. Postupak mora biti javan a podaci dostupni kandidatima i javnosti.

Ukratko mora se postupiti po pravilima koja važe za javne natječaje i izbore.

U svojim aktima, kako se radi o ustavnoj odredbi, trgovačka društva morala bi imati utvrđen postupak za natječaje za zapošljavanje a političke stranke za kandidate na svim izborima u kojim sudjeluju.

Bez definiranja postupka izbora u aktima, Statutima i poslovnicima, s obzirom da je to Ustavna i zakonska obveza trgovačka, društva, odnosno političke stranke ne bi smjele biti registrirane. Nije mi poznato da li se to u praksi provodi.

Za uskraćivanje prava jednakosti u dostupnosti radnom mjestu i dužnosti, temeljem članku 125. Kaznenog zakona predviđena je kazna zatvora do tri godine.

Kako bi jedna sitnica, jednakost, garantirana Ustavom mogla promijeniti stanje u državi. Kada bi se na opisan, demokratski način birali političari šanse bi imali stručniji i kvalitetniji kandidati. Ti stručniji i kvalitetniji znali bi pokrenuti promjene koje bi išle u smjeru oporavka svih segmenata društva. Sabor i Vlada bili bi sastavljeni od stvarno uvaženih članova a svi oni bi odgovarali građanima jer bi ih građani i birali.  

E mail

Komentiraj

Ispis
Komentara(0)