Home

Datum: 09.05.2013

Jesmo li sigurni s našim pravosuđem?


Nevjerojatan je odnos sudova prema „neprijateljima“ sistema i kriminala. Imam strahovitu nesreću da jeadnajstu godinu pokušavam sudski riješiti otkaz ugovora o radu. Do sada sam napisao i poslao, na stotine stranica, pritužbi, žalbi, dopisa podnesaka, telefonskih upita ...

Foto: Darko Mihalić i Roberto Orlić (Globus)
USTAVNI SUCI ULOVLJENI U NERADU

Posljednje u nizu je Ustavna tužba za suđenje u razumnom roku. Uputio sam je Ustavnom sudu u veljači ove godine. Ubrzo nakon podnošenja tužbe dobio sam, na znanje, da je glavni tajnik preusmjerio predmet Vrhovnom Sudu koji je nadležan za „razumni rok“.
Bilo mi je neobično da glavni tajnik odlučuje što će s tužbom ali, mislio sam, ok, dobiti ću Rješenje kojim se Ustavni sud proglašava nenadležnim i s tim rješenjem ću zadovoljiti uvjete za sljedeći korak, Europski sud za ljudska prava.
I tako, 9. svibnja nazovem ja Ustavni sud da pitam kako moj predmet. Kad eto odgovora, Glavni tajnik je Ustavni sud proglasio nenadležnim i predmet prebacio Vrhovnom sudu. Dobro, hoću li dobiti Rješenje kojim se sud proglašava nenadležnim a što su dužni učiniti po zakonu. Odgovor je bio, ne, predmet više nije kod njih.
Od šoka koje je izazvalo saznanje da Ustavne tužbe odbacuje tajnik bez suđenja, još se ne mogu oporaviti. Jednostavno se bojim. Bojim se izaći na ulicu, ići na posao, pogledati kroz prozor. Može moje kretanje ili aktivnosti uvrijediti nekog iz kriminalnog, pravosudnog ili političkog miljea i jednostavno će me izbaciti iz posla, oteti imovinu, prebiti, osakatiti, ubiti. A za to neće odgovarati.
To se već događa, u Slavoniji policija prebila mladića koji je kasnije umro. Policija se proglasila nevinom, i to je to.
Puno ljudi ostaje bez imovine, kuća, stanova, vozila. Prisilne naplate sumnjivih dugova, po odlukama hrvatskog "pravosuđa" čine od građana beskućnike i sirotinju
Državno odvjetništvo neće poduzeti ništa za otkrivanje istine. Državno odvjetništvo je tu da stvara istinu koja njima odgovara. Da oprašta krivcima i "montira", nevinima.
Koliko su hrvatske presude poštene? Koliko nevinih odrađuje kazne za nedodirive.

U nastavku je prikazano kako je Ustavni sud Republike Hrvatske pokušao riješiti Ustavnu tužbu. Dakle, na ovu Ustavnu tužbu

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Trg sv. Marka 4
10 000 Zagreb

USTAVNA TUŽBA

zbog povrede ustavnog prava na donošenje sudske odluke u razumnom roku na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 99/99., 29/02., 49/02.-pročišćeni tekst)

PODNOSITELJ USTAVNE TUŽBE

Osobno ime: Ivan Hrvačić
JMBG: xxxxxxxxxxx
Prebivalište: Velika Gorica
Adresa stanovanja: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PODACI O OSPORAVANIM AKTIMA

1. Rješenje Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Broj Gzp 840/10-5, od 20.listopada 2010. godine
U pravnoj stvari predlagatelja Ivana Hrvačića iz Velike Gorice Braće Radića 8, protiv Republike Hrvatske, radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku.

Osporavam i sljedeće akte donesene u istom predmetu:

Rješenje Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Broj Gžzp 462/10-3, od 5.srpnja 2011. godine
Zaštita prava na suđenje u razumnom roku, odgovor na žalbu.

USTAVNO PRAVO KOJE SE SMATRA POVRIJEĐENIM

Pravo na suđenje u razumnom roku, zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/01. - pročišćeni tekst)

ČINJENICE I RAZLOZI NA KOJIMA SE TEMELJI TVRDNJA O POVREDI USTAVNOG PRAVA
...

Ustavna tužba s prilozima

Ustavni sud je preko Glavnog tajnik Ustavnu tužbu nazvao podnesak i problem rješio poslavši je Vrhovnom sudu na rješavanje. Pritom je zanemario Ustavni zakon koji kaže da:" Ustavni sud će rješenjem odbaciti ustavnu tužbu: ako nije nadležan".

Odgovor na ustavnu tužbu

Nakon saznanja da je temeljem dopisa Glavnog tajnika Ustavnog suda odbačena Ustavna tužba upućena je slijedeće Predstavka Predsjedniku Ustavnog suda:

Ustavni sud Republike Hrvatske
Predsjednik Ustavnog suda
Trg sv. Marka 4
10 000 Zagreb

PREDSTAVKA
radi odbacivanje Ustavne tužbe bez suđenja, odlukom tajnika

Ustavnom sudu Republike Hrvatske uputio sam Ustavnu tužbu zbog povrede ustavnog prava na donošenje sudske odluke u razumnom roku, u skladu s važećim zakonima i prema uputama i obrascima Ustavnog suda. Tužba je u sudu zaprimljena 19. veljače 2013. Godine.
Dopis kojim se predmet prosljeđuje vrhovnom sudu, a mene se stavlja na znanje, primio sam 12. ožujka 2013. godine. Dana 9. svibnja na telefonski upit o stanju predmeta, doznao sam da se predmet ne rješava jer je proslijeđen Vrhovnom sudu koji je nadležan za suđenje u razumnom roku.
Smatram da je Ustavni sud prosljeđivanje predmeta bez razmatranja suda, samo odlukom Glavnog tajnika, postupio suprotno članku 72. Ustavnog zakona o ustavnom sudu Republike Hrvatske kojim je utvrđeno: „Ustavni sud će rješenjem odbaciti ustavnu tužbu: ako nije nadležan; ako je ustavna tužba nepravodobna, nepotpuna, nerazumljiva ili nedopuštena. Tužba je nedopuštena: ako nije iscrpljen dopušteni pravni put, odnosno ako podnositelj tužbe u prethodnom postupku nije koristio dopušteno pravno sredstvo, osim iznimke predviđene u članku 62. ovoga Ustavnog zakona, ako je tužbu podnijela osoba koja nije ovlaštena za njezino podnošenje, te ako je tužbu podnijela pravna osoba koja ne može biti nositelj ustavnih prava“.
Pored toga, Vrhovni sud je razmatrao o „nerazumnom roku“ u dva stupnja donio dva rješenja još 2010. Godine a da do danas predmet nije riješen. Predsjednik Vrhovnog suda, na predstavku od studenog 2012. nije odgovorio. Zbog navedenog, Ustavni sud je nadležan.
Isto tako i, zahvaljujući nezakonitom postupanju vašeg tajnika, predmet razumnog suđenja nije riješen niti bilo koji sud poduzima ikakve radnje da bi se to riješilo.
Molim Vas da temeljem svojih ovlasti osigurate pravedno suđenje koje jamči ustav i zakoni RH.

Ivan Hrvačić

Prilog: Ustavna tužba od 15. veljače 2013.

I tako su Ustavni suci, napokon ulovljeni da rade. Nažalost, krivo.


E mail

Komentiraj

Ispis
Komentara(0)