Home

Datum: 24.03.2009

Država može sve, izvlastiti, odrediti cijenu i ne platiti


Zašto u Hrvatskoj postoje zakoni? Prema primjerima koje svakodnevno slušamo, čitamo i doživljavamo; zato da bi povlašteni, koji su sebe proglasili državom, dobili ono što im ne pripada. Naglasak je na dobili jer ima i previše primjera da se ne plaća ili se ne plati na vrijeme privatna imovina koja se proglasi “od posebnog državnog interesa”.

Primjer koji ću navesti tiče se izvlaštenja zemljišta za potrebe izgradnje Obilaznice Velika Gorica (I faza). Vlasnik sam male parcele građevinskog zemljišta preko kojeg će prijeći buduća spojna cesta D408. Od moje parcele država me je izvlastila s 70 m2. Sam postupak tekao je u znaku potpune dominacije države. Postupak u ime države vodi Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Služba za imovinsko pravne poslove. Oni su slali hrpu dokumenata, sa bezbroj imena, brojeva čestica, zakonskih odredbi i zakona. Svatko pojedinačno treba naći sebe i svoju parcelu na popisu, te odgonetnuti što se to od njega traži. Zanimljivo je da su mi na dokumentima promijenili prezime, da se pozivaju na druge dokumente, na primjer građevinsku dozvolu ili GUP koje ne prilažu uz dostavljenu dokumentaciju. Da pozivaju na raspravu a ne pridržavaju se vremena koje su naveli.. Kasne preko pola sata.

Sama nagodba opet u potpunoj dominaciji državnih predstavnika. Vaša imovina nije više vaša, oduzeta je, na njoj se već izvode radovi, nju ćemo platiti koliko mi hoćemo, isplata će biti u vremenu od 30. dana. Na nama izvlaštenim bilo je, potpiši i čekaj isplatu. Ja sam to i napravio. Uvjeren da će država, odnosno Hrvatske ceste ispoštovati jednostrani “dogovor” iz Nagodbe. No, nije baš bilo tako, država ne poštuje ono što je sama odredila. Ne isplaćuje iznos koji je sama utvrdila nakon otimačine zemljišta.

Tjedan dana nakon isteka vremena za isplatu naknade za izvlašteno zemljište telefonom sam nazvao računovodstvo Hrvatskih cesta koje su trebale izvršiti isplatu. Kako su Hrvatske ceste ipak državna ustanova birokracija ne radi previše. Izgubio sam dosta vremena pokušavajući dobiti osobu zaduženu za poslove plačanja. Gospođu Đurđu nisam dobio pa sam pokušao sam dobiti njenog šefa. Šef je bila šefica koja me pristojno saslušala, utvrdila da je predmet došao na naplatu prije deset dana i da nije plaćen. E, sada počinje priča. Pa, znate kakva je situacija kod nas? Eto, mi smo završili plaćanja za prošlu godinu i krećemo s plaćanjima za ovu godinu. Vama bude plaćeno kada dođete na red.

Ne mogu vjerovati. Pa o čemu to gospođa govori? Imam nagodbu u kojoj jasno piše isplata do 30. dana. Ti danu su prošli. Prošlo je i dvadeset dana trećeg mjeseca a ona se hvali o dovršetku plaćanja za prošlu godinu. Što je to? Koji red trebam čekati kada imam potpisanu Nagodbu? Sve sam to rekao, sve je uzalud. Gospođa, nevjerojatno uljudno ponavlja čekajte red i bit će vam isplaćene kamate. Svašta, ne želim kamate, želim ono što smo potpisali. Dobit ćete kada dođete na red. Užas. Red, nagodba, potpis...

Poslije ovog, za mene neprihvatljivog saznanja, potražio sam Zakon o izvlaštenju i pogledao što o svemu kaže zakon. U članku 25. stavak 1. točka 7. Zakona o izvlaštenju stoji:“obvezu korisnika izvlaštenja glede naknade za izvlaštenu nekretninu: bliža oznaka odgovarajuće nekretnine(članak 32.) odnosno novčani iznos tržišne vrijednosti s određivanjem roka predaje u posjed, odnosno isplate koji ne može biti duži od 15 dana od pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, ili naznaćenje nagodbe u smislu članka 23. ovoga Zakona, ukoliko je sklopljena”.

Dakle moje zgražanje ima osnova i u Zakonu o izvlaštenju.

U nagodbi koju sam potpisao, među ostalim, navedeno je “... u roku od 30 dana po potpisivanju ove Nagodbe”, te “Ukoliko Korisnik izvlaštenja u roku iz ove Nagodbe ne plati utvrđeni iznos naknade obvezuje se Izvlašteniku na iznos naknade platiti zakonske zatezne kamate...”

Ako dobro tumačim citiranu točku: isplata mora biti u roku 15. dana od potpisivanja nagodbe. Ako mora biti u roku petnaest dana onda nema zateznih kamata?
Ako država nema novca ne može se ići u izvlaštenje, izgradnju...

Prema navedenom, Ured državne uprave sklapa protuzakonite Nagodbe i dozvoljava Hrvatskim cestama da otimaju zemljište a da ga ne plate. Isto tako proizlazi da su već prilikom potpisivanja znali da neće moći isplatiti naknadu u roku, jer Hrvatske ceste kasne s plaćanjima barem tri mjeseca.

Pljačka li država svoje građane u ime tih svojih građana ili su predstavnici građana nesposobni i kvarni? Što god da je treba reagirati, treba spriječiti bezakonje i pljačku države. Treba ovima na vlasti reći dosta. Ovo u što nas ova vlast vodi je katastrofa. Da bi zadovoljili svoje “mostove i satove” oteti će građanima imovine i plaće.

Nije li vrijeme za ulične šetnje s transparentima?


E mail

Komentiraj

Ispis
Komentara(0)