Home

SLIČNI TEKSTOVI

MUĆKE ARHIVA

Tagovi

 • DVANULA

  Blogarama - The Blog Directory

  Cro RSS

  11. prosinca 2007.
  Kriminal u gruntovnici

  Danas me obradovala jedna vijest: “Uhićene 22 osobe zbog primanja mita u Gruntovnici”. Vijest je objavio portal javno.hr.

  U akciji USKOK-a i policije pod nazivom "Gruntovec" uhićene su 22 osobe - tri odvjetnika, sedam djelatnika Zemljišno-knjižnog odjela Općinskog suda u Zagrebu i Zaprešiću, jedan službenik Državnog odvjetništva, jedan službenik Općinskog suda i 10 građana, a za tri osobe se još traga, potvrđeno je na tiskovnoj konferenciji u DORH-u.

  Uhićeni su zbog primanja mita i korupcije, a za svoje su usluge primali od nekoliko tisuća kuna, pa do čak i više od 5 tisuća eura. Novac su uzimali za nedopušteno izdavanje požurnica za određene predmete, te za izdavanje lažnih dokumenata.

  Neslužbeno saznajemo kako su uhićeni referenti J.S., D.M., D.Ž., I.B., T.P., i D.B., zbog uzimanja novca za nedopušteno izdavanje požurnica za određene predmete, te zbog izdavanja lažnih dokumenata.

  Više

  Vijest mi je zanimljiva zbog toga što već više od godinu dana odlazim na Općinski sud u Velikoj Gorici kako bi zaštitio imovinu svoje majke Marije. Sutkinja i odvjetnica tužitelja bez ikakvih dokaza pokušavaju upisati vlasništvo na zemljište koje su navodno kupili 1968. godine i to ne od moje majke već od pokojne Kate koja je s mojom majkom u sluvlasničkom odnosu. Sud ne uvažava vlasništvo, dokaze i argumente. Na bezobrazan i bahat način provode svoje nakane. Pokušao sam angažirati odvjetnika u Velikoj Gorici. On je preuzeo dokumentaciju temeljem koje je trebalo žurno djelovati. Umjesto djelovanja, na moju intervenciju, nakon skoro mjesec dana me pozvao i rekao da se dogovara s drugom stranom, suprotno odvjetničkom kodeksu, i da još ništa nije poduzeo. Kako je to bilo suprotno od dogovora, i evidentno da radi protiv svog klijenta morali smo mu otkazati i nastaviti sam, iako nisam odvjetnik.

  Trenutno predmet čeka odgovor Predsjednika Općinskog suda u Velikoj Gorici od kojeg je traženo izuzeće sutkinje. Izuzeće se obrazlaže slijedećim:

  1. Sud je pokrenuo sudski postupak na temelju tužbe koja nije sadržala niti jedan dokaz kojim bi se potkrijepile tvrdnje tužitelja o stečenom vlasništvu. U tužbi se navodi da će svjedoci potvrditi navode iz tužbe. U dosadašnja tri ročišta nije saslušan niti jedan svjedok koji bi potvrdio navode tužitelja o vlasništvu. Kupoprodajni ugovor koji je predan uz podnesak tužitelja od 6. travnja 2007. g ne dokazuje tvrdnje tužitelja o vlasništvu. Sud nije imao zakonske osnove za pokretanje sudskog postupka, kao što ne postoje osnove za nastavak postupanja po ovom predmetu.

  2. Tužitelji su ustali tužbom protiv Marije kao prve tužene samo na osnovu suvlasničkog odnosa sa Katom od koje je navodno otac tuženih stekao vlasništvo nad nekretninom. Tužena Marija u odgovoru na tužbu od 28. studenog 2006. g. navela je da se protivi upisu vlasništva na svoju štetu jer za to ne postoji nikakav dokaz ili pravna osnova, te je navela da tužitelji svoje potraživanje rješavaju sa nasljednikom kojeg su naveli u tužbi. Sud nije uvažio molbu iz odgovora na tužbu tužene Marije. Pokrenut je sudski postupak u kojem je Marija, bez osnove, I tuženik.

  3. Tužitelji u tužbi od 14. studenog 2006. g. tvrde da je njihov otac Mijo stekao predmetnu nekretninu te da su od očeve smrti 1963. godine nekretninu uživali tužitelji. Kao dokaz navode saslušanje svjedoka. U podnesku tužitelja od 6. travnja 2007. g. tužitelji pojašnjavaju da je otac Mijo nekretninu stekao temeljem Kupoprodajnog ugovora od 18. 10. 1968. godine. Ugovor je nepotpisan i upitna je njegova vjerodostojnost. Uvidom u navedeni ugovor jasno proizlazi da Mijo nije kupac nekretnine već Vlado. Mijo, koji je umro 1963. g. nije mogao kupovati 1968. g. Ako Mijo nije kupio nekretninu, tužitelji je ne mogu od njega naslijediti. Tužena Marija u svom podnesku od 11. lipnja 2007. godine upoznala je sud sa lažima tužitelja i tražila odbacivanje tužbe. Tužitelji nisu pobili niti jednu tvrdnju iz podneska. Sud je ignorirao podnesak tužene Marije.

  4. Tužena Marija na ročištu 22.listopada 2007. g. u spis je priložila ovjereni Diobni ugovor kojim je raskinut suvlasnički odnos na predmetnu nekretninu. Prema Diobnom ugovoru čestice u vlasništvu Marije nisu predmet potraživanja po ovom predmetu, te Marija više nije strana u ovom sporu. Ujedno je tražila povlačenje tužbe u dijelu koji se odnosi na nju. Sud ne priznaje Diobni ugovor i nastavlja sa progonom Marije..

  5. Na ročištu 22. listopada 2007. godine tužitelj je kroz zapisnik zatražio i proveo promjenu tuženika. Tražio je da se umjesto Saše kao tuženik uvede Barica, koja je nasljednica pok. Kate. Kao razlog krivo navedenoga tuženika tužitelj navodi neznanje. Iz navedenoga proizlazi da je Saša, sudjelovao u postupku kao osoba koja ne može biti stranka u postupku. Sudjelovanje osobe koja ne može biti stranka u postupku smatra se bitnom povredom odredaba parničnog postupka u smislu čl. 354. st. 2. točka 8. ZPP. Sud ignorira navedenu povredu parničnog postupka.

  6. Sud je svojim Rješenjem od 5. studenog 2007. godine povukao tužbu u odnosu na Sašu, koji je naveden kao nasljednik vlasnice predmetne nekretnine. U obrazloženju odluke sud se poziva na podnesak tužitelja od 23. listopada 2007. godine. Podnesak, temeljem kojeg je sud donio rješenje o odustajanje tužbe u odnosu na Sašu nije dostavljen tuženicima Mariji i Saši  te se oni nisu mogli očitovati na podnesak. Odustajanje od tužbe, u smislu čl. 193. ZPP moguće je samo uz pristanak tuženika. Pristanak tuženika nije moguć bez podneska u kojem se navode razlozi odustajanja. Odnosno, sud je bio dužan, u smislu ZPP, dostaviti podnesak tuženima jer im je to od interesa. Isto tako sud u rješenju nije riješio tko će snositi troškove postupka koji je trajao godinu dana a promjenom tuženika njegov učinak je ništavan.

  7. Neuobičajenom brzinom sud je reagirao na zahtjev tužitelja za odustajanjem tužbe u odnosu na Sašu. Sud je na podnesak tužitelja od 23. listopada 2007. donio rješenje 5. studenoga 2007. godine. Iz druge strane, sud nije poduzeo ništa na zahtjeve koji proizlaze iz podneska tuženika od 11. lipnja 2007. godine i zahtjeva postavljenih na ročištu.

  Iz navedenoga jasno proizlazi pristranost suca Ivanke koju iskazuje prema tužitelju. Nastavkom rada Ivanke na predmetu dovodi se u opasnost nepristrana i pravedna presuda. Stoga molim Predsjednika suda da, u smislu čl. 71. točka 7. ZPP, suca Ivanku izuzme iz predmeta Broj:VII-P-___/06.

  U Velikoj Gorici, 13. studeni 2007. godine

  Tekst obrazloženja traženog izuzeća je autentičan samo su obrisana prezimena.

  Predsjednik suda još nije odgovorio na traženo izuzeće, a s obzirom na USKOK-ovu akciju Gruntovec, odgovor bi mogao biti zanimljiv. Gledajući dosadašnju praksu DORH-a, u kojoj se ne ide do glave kriminala, primjer Maestra, bojim se da će i u Gruntovcima biti slično. U gruntovnici igru vode suci i oni donose rješenja, a odgovornost će se spakirati referentima i pokojem odvjetniku. Suci, predsjednici sudova i ministri ostati će pošteđeni a nakon mjesec dana kriminal će se vratiti u gruntovnicu. Možda bi trebali svi koji imamo problema s tom vrstom kriminala sada to reći javno ili prijavom DORH-u. Tražiti da se procesuiraju svi krivci i da se gruntovnica sredi trajno.

  Tagovi: korupcija

  Komentara(0)


  ARHIVA

 • Partijska diktatura
 • *Komentara(0)
 • Prokletstvo političara, imam a nemam
 • *Komentara(0)
 • Velika Gorica, prometna provincija
 • *Komentara(0)
 • Koliko su blogeri anonimni na mreži?
 • *Komentara(0)
 • Hrvatska vlast provodi diskriminaciju
 • *Komentara(0)
 • Bandićev udar na pravni sistem
 • *Komentara(0)
 • Moral, nadzor, kontrola, kriminal
 • *Komentara(0)
 • Hrvatska i Zagreb na mafijaškoj ruti
 • *Komentara(0)
 • Koliko vrijede političke stranke?
 • *Komentara(3)
 • Koga bi rado vidjeli za predsjednika RH?
 • *Komentara(1)
 • Cenzura pravne države
 • *Komentara(0)
 • Inflacija oko 7%, dug 34,9 milijardi eura
 • *Komentara(0)
 • Kume, pošto zastupnik?
 • *Komentara(0)
 • Crna kronika iz “Bijele knjige”
 • *Komentara(0)
 • Europo pomozi i ne daj da te lažu
 • *Komentara(0)
  *Komentara(0)
  *Komentara(0)
 • I palice biraju gradonačelnike
 • *Komentara(0)
 • Nagibni SDP ostao bez Zagreba
 • *Komentara(0)
  *Komentara(0)
 • Bandić naredio “obradu” Rađenovića?
 • *Komentara(0)
 • Imam plan kako da oživim san
 • *Komentara(1)
 • Putovanje iz Balkana u Europu
 • *Komentara(0)
 • Pet izgubljenih godina, a tek na početku
 • *Komentara(0)
 • Sve je to od lošeg kokaina
 • *Komentara(0)
 • Danas sam se osjećao dobro
 • *Komentara(0)
 • Alergija nam uljeće, kih, šmrc
 • *Komentara(0)
  *Komentara(2)
 • Kuda ide Hrvatska?
 • *Komentara(3)
 • Evolucija ili revolucija?
 • *Komentara(10)
 • Vladine probavne smetnje
 • *Komentara(0)
 • Zastupnici ili fekalisti?
 • *Komentara(0)
  *Komentara(3)
 • Kukavičje gnijezdo
 • *Komentara(2)
  *Komentara(0)
  *Komentara(0)
 • Hrvatsko nebo strave
 • *Komentara(2)
  *Komentara(0)
 • Balvani na autocestama
 • *Komentara(0)
 • Hrvatska kao kazalište
 • *Komentara(0)
 • Kaznena prijava protiv Slobodana Ljubičića
 • *Komentara(0)
 • Fašnik u Velikoj Gorici
 • *Komentara(0)
  *Komentara(2)
 • Hrvatska u krizi, SDP-ovci u sjeni
 • *Komentara(0)
  *Komentara(0)
 • Tramvajem u propast
 • *Komentara(0)
 • Otvoreno pismo Zagrebačkom holdingu
 • *Komentara(0)
 • Kapetan Ivo i njegovi (ne)časnici
 • *Komentara(0)
 • EU ne želi Sanaderovu banana državu
 • *Komentara(0)
 • Imaju li suci obraz?
 • *Komentara(0)
  *Komentara(1)
  *Komentara(0)
 • Policija zaboravila da je odustala
 • *Komentara(1)
 • Znanje i poštenje
 • *Komentara(1)
 • Jad i bijeda Hrvatske vanjske politike
 • *Komentara(0)
 • Bonovi kao sredstvo plaćanja, zabranjeni
 • *Komentara(0)
  *Komentara(1)
 • Bandiću Hrvatska ima Ustav i zakone
 • *Komentara(0)
 • Kriminal u gruntovnici
 • *Komentara(0)
  *Komentara(3)
 • Pregovori za vladu i korupcija
 • *Komentara(3)
 • Sukob interesa, što je to?
 • *Komentara(0)
 • Prvenstvo Istočne Europe u lažima, HDZ vodi
 • *Komentara(4)
  *Komentara(0)
  *Komentara(1)
 • HRT – hadezeova radiotelevizija
 • *Komentara(0)
 • Sanader plitak i tašt
 • *Komentara(0)
  *Komentara(0)
  *Komentara(0)
 • Dovršena autocesta Zagreb – Sisak?
 • *Komentara(0)
 • Pravna država po Sanaderu
 • *Komentara(0)
  *Komentara(1)
 • Sanader mostom do financijskog sloma
 • *Komentara(2)
  *Komentara(2)
 • Policijska država
 • *Komentara(0)
  *Komentara(0)
 • Mučke na Bandićev način
 • *Komentara(0)
 • Hrvatska ostala bez 100 milijuna eura
 • *Komentara(0)
 • Bajić odgovoran za Hašku sramotu
 • *Komentara(0)
 • Lijep, pametan i žedan
 • *Komentara(0)
  *Komentara(0)
 • HSP ostao bez Tadića i Rožića
 • *Komentara(0)
 • HDZ-ov Maestro udarac u prazno
 • *Komentara(1)
  *Komentara(0)
 • Damski lov na divlje svinje
 • *Komentara(0)
 • Spriječimo ih da nas kradu!
 • *Komentara(0)
 • Spaljena odgovornost
 • *Komentara(0)
 • SDP ruši kineski zid
 • *Komentara(0)
 • SDP protiv sebe
 • *Komentara(0)
  *Komentara(1)
  *Komentara(0)
 • Tajna demokracija
 • *Komentara(0)
 • Nesposobni i pokvareni
 • *Komentara(0)
 • Lovište ŠOLTA stradalo u požaru
 • *Komentara(0)
  *Komentara(0)
 • Nadzorni odbori, licencirana neodgovornost
 • *Komentara(0)
 • Zastupnici izglasajte nepovjerenje sebi
 • *Komentara(0)
 • Softverska prijevara u HFP
 • *Komentara(0)
 • Izvanredno stanje u RH
 • *Komentara(0)
 • Hrvatska u ratu?
 • *Komentara(0)
 • Standardi SDP-a
 • *Komentara(0)
 • Drska prijevara
 • *Komentara(2)
 • Jamstvena kartica HDZ-a
 • *Komentara(0)
 • Korupcija razara pravosuđe i zdravstvo
 • *Komentara(0)
  *Komentara(1)
 • Slaba karika SDP-a
 • *Komentara(0)
 • Banka sa dugim prstima
 • *Komentara(0)
 • Tko je ukrao autocestu?
 • *Komentara(0)
 • Most koji spaja Zagreb sa ničim
 • *Komentara(0)
 • Kad hormoni polude
 • *Komentara(0)
 • Praznik rada, graha i kobasica
 • *Komentara(0)
 • Redizajn istine
 • *Komentara(0)
 • EU šamar
 • *Komentara(0)
 • Jednoumlje, višeumlje = lijepa naša
 • *Komentara(1)
 • Tržišna ekonomija ili korupcija?
 • *Komentara(2)
 • Voda za trovanje?
 • *Komentara(0)
 • Peti zagrebački kapitalni projekt
 • *Komentara(0)
 • Pranje novca
 • *Komentara(0)
 • Pranje novca II
 • *Komentara(0)
 • Bandićevi gaditelji
 • *Komentara(2)
 • Špijunsko poduzetništvo
 • *Komentara(2)
 • Izbori ili noćna mora?
 • *Komentara(0)
 • Montirani sudski postupak
 • *Komentara(0)
 • Osveta u ime Republike Hrvatske
 • *Komentara(0)
 • Zračna luka u slici i neprilici
 • *Komentara(0)
 • Osnovan Klub branitelja Zračne luke Zagreb
 • *Komentara(0)
 • Inicijativa za osnivanje kluba branitelja
 • *Komentara(0)