U posljednje vrijeme uprava zračne luke smatra da trenutna organizacija nije dobra i da je potrebno izraditi novu. Važeća organizacija uvedena je od strane ove uprave 2003. godine. Već kod uvođenja bilo je jasno da organizacija ne zadovoljava potrebe tehnoloških procesa već zadovoljava osobne potrebe podobnih pojedinaca. O nepravilnostima u zračnoj luci i njenoj organizaciji bila je obaviještena uprava, nadzorni odbor, skupština trgovačkog društva i zaposlenici. Što u organizaciji nije bilo dobro može se vidjeti u dopisu koji je bio upućen Predsjedniku trgovačkog društva i predstavniku većinskog  vlasnika. Većinski vlasnik je Država.

Velika Gorica, 7.1.2003. godine

 

                                                                                              Ministar pomorstva, prometa i veza

Predsjednik Skupštine trgovačkog društva Zračna Luka Zagreb

 

Diktatura na Zračnoj luci Zagreb

 

            Kao radnik koji imam 30 godina radnog staža u zračnoj luci, kao diplomirani inženjer prometa koji je među ostalim poslovima radio kao Rukovoditelj pripreme rada i Rukovoditelj Tehničkog ureda, kao sindikalni volonter (bio sam predsjednik), kao dragovoljac domovinskog rata koji sam proveo godinu dana u obrani zračne luke i kao građanin Republike Hrvatske imam obavezu reagirati na loše stanje u trgovačkom društvu Zračna luka Zagreb.

Trenutno je zračna luka u završnoj faza uvođenja diktature. Prema mišljenju uprave društva dovršeno je organizacijsko ustrojstvo društva, sklopljen je kolektivni ugovor, pri kraju je izrada Pravilnika o radu a slijedi podjela novih Ugovora o radu. Jednostrano je izvršen otkaz Ugovora o radu većini radnika.

Krenimo redom.

 

  1. Što je  Zračna luka Zagreb?

 

1.1. Osnovna djelatnost Zračne luke Zagreb je pružanje usluga u zračnom prometu, što podrazumijeva pružanje usluga u prihvatu zrakoplova, putnika, prtljage i tereta.

Sve ti poslovi čine jednu cjelinu i izvršavaju se prema utvrđenim pravilima struke, koja su objedinjena u tehnologiju prihvata i otpreme.

1.2. U osnovnu djelatnost spada i dio ugostiteljskih usluga – catering. Drugi dio ugostiteljstva izvršava poslove prehrane radnika.

Treći dio poslova ugostiteljstva i poslovi trgovina imaju svrhu povećanja kvalitete usluga  kod prihvata putnika. 

Poslovi trgovine i ugostiteljstva (bez cateringa) međusobno povezani sačinjavaju tehnološku cjelinu.

1.3. Sporedne usluge u društvu Zračne luke Zagreb podrazumijevaju poslovi servisirana osnovne i sporedne djelatnosti. Tu spadaju poslovi: financija, računovodstva, nabave, prodaje, pravno - kadrovski, zaštite na radu, čišćenja objekata, čuvanja imovine i sl.

Navedeni poslovi međusobno su povezani procedurama i čine cjelinu.

Slijedom djelatnosti Zračna luka Zagreb ima tri (3) cjeline. Odnosno Zračna luka Zagreb da bi obavljala djelatnosti za koje je registrirana na optimalan i siguran način može imati jedino tri dijela. Takvo ustrojstvo dokazano je u praksi kroz tri desetljeća.

 

  1. Što Matković misli da je Zračna luka Zagreb?

 

Do dolaska g. Boška Matković za direktora Zračne luke Zagreb, organizacijsko ustrojstvo se temeljilo na dva dijela. Ti dijelovi su obuhvaćali djelatnosti pod brojevima 1.1. i 1.3.. Djelatnosti pod brojem 1.2. bile su u dva zasebna društva «kćeri», Zračna luka Zagreb -Trgovina i Zračna luka Zagreb – Ugostiteljstvo.

 

Odmah po imenovanju, Matkovića je imenovao povjerenstvo sastavljeno od njegovih prijatelja. To povjerenstvo koje je radilo negdje u hotelu, utvrdilo je organizaciju društva. Zanimljivo je da su većina članova tog povjerenstva sada imenovani za direktore. Umjesto do tada dva dijela sada se zračna luka  dijeli na nekih deset dijelova. Imenovani su direktori (bez stručnih kriterija). Krenulo se u uređenje direktorskih kabineta, popunjenja mjesta tajnica. Izvršena je podjela privilegija, 24 satno korištenje službenih vozila, mobiteli i bog zna što još. Glavni princip daljnje reorganizacije bio je izmisliti ili oteti iz postojećih organizacijskih jedinica sektore i odjele. Kada je otimanje i izmišljanje završilo započelo je licitiranje sa kandidatima za voditelje i rukovoditelje. Po principu «ti meni ja tebi» popunjena su ta atraktivna mjesta. Na kraju, potrebno je podijeliti ugovore onim radnicima koji nisu imali sreće da im je netko od direktora ili rukovoditelja naklonjen. Oni su  većina bez ikakvih prava. Za njih ne vrijedi ustav i zakoni Republike Hrvatske već moraju trpjeti diktaturu privilegirane manjine. Manjine koja je postavljena protivno svim pravilima struke i demokratskih principa.

 

2.1. Ustrojstvo tip Matković

 

Nova organizacija društva nema niti jednog dijela koji je tehnološka cjelina. Dijelovi društva se sastoje od poslova izvučenih iz cjelina. Tako kadrovski i pravni poslovi imaju jednak status kao promet (koji je osnovna djelatnost i zbog čega zračna luka postoji).  Isti status kao promet  imaju poslovi nabave i prodaje ili poslovi investicija. Izmišljeni direktori izmišljenim dijelovima poduzeća daju dodatnu važnost izmišljajući sektore. Apsurd je da jedna od organizacijskih jedinica nema ukupno 20 radnika ali ima pet sektora. Postoje sektori koji imaju samo rukovoditelja.

 

2.2. Kadrovi

 

Odluku o izboru kadrova donosi Predsjednik uprave društva g. Matković. O njegovoj volji ovise svi zaposleni. On donosi odluku tko će biti postavljen na koje mjesto, tko će dobiti stimulativni dio dohotka, tko će koristiti službeni auto za privatne potrebe, kome će se oteti radno mjesto, tko će završiti na sudu. Tko mora u mirovinu a tko ne. On je apsolutni gospodar na Zračnoj luci Zagreb, diktator.

Jedino bitno direktorsko mjesto, direktor prometa, Matković je riješio na relativno dobar način imenovanjem stručnjakom iz područja prometa (cargo). Skoro sva ostala direktorska mjesta su nepotrebna i mogu se dodijeliti kućnim ljubimcima. Imenovani su uglavnom kadrovi iz Lekine uprave. Matković je bio Lekin savjetnik. Podsjećam Leko je smijenjen zbog loših poslovnih rezultata.

Značajno je istaknuti da među 11 direktora nema niti jednog prometne struke.

Primjer kadrovskih križaljki: za vrijeme vladavine g. Leke, ekonomist po struci, obavljao je poslove direktora Informatike Tehnike i razvoja. Njegova znanja u tom području bila su takva da je kao direktor informatike pohađao osnovni tečaj  informatike. Za g. Matković taj isti stručnjak postaje  direktora Marketinga.

Za direktora dijela društva koji bi trebao obavljati poslove sigurnosti imenovan je umirovljeni policajac. U vrijeme povećanja terorizma u zračnom prometu, shvatljiva je potreba za nekim iskusnim policajcem, kao savjetnikom. Ali neshvatljivo je da bivši policajac koji je bio u potpuno drugačijem ustrojstvu, postaje direktor u trgovačkom društvu.

Odlukom Matkovića četrdesetak radnika je proglašeno tehnološkim viškom i poslano uz visoke otpremnine u prijevremenu mirovinu ili na burzu. Neshvatljivo je proglašavanje tehnološkog viška prije nego što je dovršena reorganizacija, utvrđena radna mjesta. Reorganizacija je napravljena na način da povećava broj radnih mjesta, odnosno izvršitelja. Za očekivati je da će trebati zapošljavati a ne otpuštati. Neshvatljivo je da tehnološki višak bude i rukovoditelj prometa. Neshvatljivo je da četrdesetak ljudi mora iz zračne luke uz visoke nadoknade a da neki koji su ispunili sve zakonske uvjete za mirovinu imaju status zaposlenih, primaju plaće i uživaju privilegije. Nažalost to nije sve, to su samo primjeri.

 

2.3.  Akti društva

 

Kako je nova organizacija stvorila dosta novih mjesta, uglavnom direktorskih i rukovodećih, trebalo je ta mjesta ukomponirati i u pravilnike društva. I to je uređeno u stilu g. Matkovića. Nema za njega, kada su u pitanju direktori i rukovoditelji, uvjeta rada, stručne spreme i drugih kriterija. On odlučuje, rukovoditeljima i direktorima će se povećati koeficijent i to za 1 odnosno 2. Za usporedbu najniža plaća ima koeficijent oko 1,6. Posebno je potrebno naglasiti da se rukovodećoj strukturi bitno smanjio obim poslova i odgovornost. Pretpostavlja se da je 50 ak direktora i rukovoditelja odnijelo oko 40 % utrošenog povećanja, a ostalih 60 % trebalo je dobiti 900 radnika. Unatoč minimalnim povećanjima od nekih 0,2 mnoga radna mjesta nisu dobila ništa.

U kolektivnim pregovorima kada se pregovaralo o Tarifnom dijelu razgovaralo se bez argumenata, ustvari pogađalo se kao na placu. Na žalost i sramotu nisu se definirali platni razredi prema kojima bi se utvrdili koeficijenti nego su se koeficijenti dijelili prema simpatijama. Takvom metodom voditelju školskog centra sa srednjom stručnom spremom dodijeljen je koeficijent od 5,5 a diplomirani pravnik kao rukovoditelj sektora ima koeficijent 5. U prilog i ova usporedba, radna mjesta sa visokom stručnom spremom vrednovana su koeficijentom od 3 do 3,5. Da bi sve to prošlo i izgledalo kao po zakonu, potpisnici Kolektivnog ugovora za Zračnu luku Zagreb su Boško Matković za upravu i Mladen Mesić za pregovarački odbor. Pojašnjenje, Mladen Mesić je taj srednjoškolac, voditelj i rukovoditelj školskog centra koji ima koeficijent od 5,5. Ujedno je i član nadzornog odbora, predsjednik jednog sindikata i tko zna što ne. Srednjoškolac rukovodi sa obrazovanjem unatoč činjenici da su na zračnoj luci zaposlena dva diplomirana profesora kao referenti obrazovanja. Dali je to korupcija i kriminal?

Nevjerojatno je da predstavnik poslodavca potpiše kolektivni ugovor sa pregovaračkim odborom. Prema Zakonu o radu potpisnici su sindikati koji djeluju u društvu. U slučaju Zračne luke Zagreb imamo dva sindikata. Sindikati su registrirane udruge kojima je točno njihovim aktima utvrđeno tko je ovlašten za zastupanje. Kako stvari sada stoje Zračna luka Zagreb ima Kolektivni ugovor koji vrijedi za Mladena Mesića i pregovarački odbor, ukupno njih osam. Sramota.

 

2.4.  Izvršavanje poslova na Zračnoj luci Zagreb

 

Na zračnoj luci izvršavaju se uglavnom tekući poslovi.

Uprava se bavi sama sobom i svojim statusom. Uređuju se kancelarije, voze automobili.

Nema jasne strategije i planova. Male investicije, loše investicijsko održavanje, putnička zgrada u jadnom stanju, oprema propada. Splasnula je neutemeljena euforija g. Matkovića o izgradnji novog putničkog terminala. Ili je to bio trik za dolazak na mjesto predsjednika uprave. Ne koriste se vlastiti radni potencijali, nekontrolirano se troši.

Godišnji izvještaj o poslovanju, ako će se realno prikazati, bit će u skladu sa organizacijskim kaosom. Loš.

Nisu dostupni izvještaji o poslovanju pa nije moguća detaljniji opis.

 

3.1. Zaključak

 

Uprava Zračne luke Zagreb na čelu sa g. Boškom Matkovićem imenovana je u listopadu 2001. godine i do sada joj je pružena prilika da neometano posluje. Nakon skoro 15 mjeseci poslovanja postalo je jasno da ta uprava uvodi samovolju, diktaturu. Ne poštuje ustav, zakone i pravila. Rezultat je opasno i štetno poslovanje, ne poštivanje temeljnih prava čovjeka i radnika.

Kao dokaz ovoj tvrdnji citirat ću nekolika članaka Ustava Republike Hrvatske,

Temeljne odluke Ustava članak 3.

“Sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova, mirotvorstvo, socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva, očuvanje prirode i čovjekova okoliša, vladavina prava i demokratski višestranački sustav najviše su vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.”

Gospodarska, socijalna i kulturna prava

Članak 54. Svatko ima pravo na rad i slobodu rada.Svatko slobodno bira poziv i zaposlenje i svakomu je pod jednakim uvjetima dostupno svako radno mjesto i dužnost.

Članak 5. U Republici Hrvatskoj zakoni moraju biti u suglasnosti s Ustavom, a ostali propisi i s Ustavom i sa zakonom.Svatko je dužan držati se Ustava i zakona i poštivati pravni poredak Republike Hrvatske.

Za razliku od Zračne luke Zagreb, organizacijska ustrojstva poduzeća u potpunosti su utvrđene pravilima i zakonima. Nastankom Republike Hrvatske i usvajanjem njenog demokratskog ustava trebalo je sve zakone i stručna pravila usuglasiti sa Ustavom. Očito je da se u zračnoj luci nisu usuglasili propisi, a što je rezultiralo teškim kršenjem temeljnih ljudskih i radničkih prava. Koja se očituju prvenstveno u samovoljnim imenovanjima, određivanja plača, privilegija, i sl.

Zbog navedenog potrebno je:

-   organizaciju društva ustrojiti prema potrebama tehnologije

-  akte poduzeća izraditi prema pravilima organizacije poduzeća i usuglasiti sa Ustavom

-   ustrojiti društvo Zračna luka Zagreb prema tim aktima

-    omogućiti provedbu zakona i propisa

-    omogućiti svakom radniku da mu je pod jednakim uvjetima dostupno svako radno mjesto i dužnost i t.d..

Potrebno je napomenuti da je Zračna luka Zagreb već imala ugrađene i poslovala je po većini od tih propisa. Nestručne i nepoštene uprave izbacuju određene propise kako bi uveli diktaturu.  Tako smo imali propisani postupak za zapošljavanje, pravila za određivanje koeficijenata (tarifne razrede), pravilnike za stimulaciju i sl. Sve je to ukinuto, izbrisano.

Očito je da, ova uprava na čelu sa g. Matkovićem, niti u drugom pokušaju nije uspjela postići potrebne standarde za poslovanje, već naprotiv. Također je očito da ti ljudi nemaju stručnih i moranih kvaliteta, ta da kao takvi nisu sposobni sudjelovati u upravljanju Zračne luke Zagreb.

Vjerujem da sam ovim opisom uspio prikazati stanje u zračnoj luci te da će to pomoći u sprečavanju mogućih većih šteta ili eventualnih nesreća. Djelatnost zračne luke dio je zračnog prometa a u zračnom prometu i male greške mogu biti kobne.

Ovaj dopis prvenstveno je namjenjen predstavnicima vlasnika, nadzorni odbor i skupština društva, da bi mogli pravovremeno reagirati. Kako se radi i o masovnim teškim povredama prava čovjeka, što je neprimjerno za demokratska društva, vjerujem da će se reagirati prije nego što oštećeni zatraže zaštitu svojih prava na drugi način. Sud, javnost, međunarodne organizacije za zštitu prava čovjeka i sl.

Završio bih sa jednom obmanom koja se sustavno prikazuje. Kada se radnici zalažu za demokratsko pravo na jednakost, tražeći naprimjer, natječaj za radno mjesto i izbor onog tko odgovara uvjetima, odgovara se «što vi hoćete samoupravljanje». Normalno da se radnici zbune i zašute. Ne shvačajući da je to zamjena teza, ne žele samoupravljati nego žele jednakost, temelj demokracije.

Ovaj primjer zamjena teza je ujedno i odgovor što je sa sindikatima i ostalim oblicima radničkog sudjelovanja u upravljanju poduzećem. Volonteri koji su uključeni u te procese jednostavno su stručnjaci iz drugih područja, nisu pravnici, nasuprot uprave koja ima stručnjake iz tog područja i neograničena sredstva da kupi stručnjake na tržištu.

 

Iza ovih činjenica stojim stručno i moralno. Ukoliko je potrebno spreman sam objasniti eventualne nejasnoće. Sa zadovoljstvom bih se suočio sa upravom zračne luke i sve ovo potvrdi i obrazložio u njihovom prisustvu. Svjestan sam da ću ukoliko se ne poduzmu mjere za zaštitu zračne luke snositi posljedice od strane ove uprave. Nažalost i sada trpim posljedice zato što sam ukazivao na nepravilnosti uprave na čelu sa Lekom. Možda je to ista uprava?

 

Sa štovanjem,