Ovaj prostor namijenjen je komentarima, prijedlozima, osobnim iskustvima svih koji žele nešto reči o temi, "biserno pravosuđe". Svrha ovih tekstova je želja da se isprave nepravilnosti u našem društvu a ovo je samo skromni pokušaj. Moja dosadašnja iskustva pokazala su da zakon ne vrijedi za sve jednako. Sudovi, državna odvjetništva i ostali koji su zaduženi za provođenje i kontrolu zakonitosti uglavnom tumače zakon onako kako to od njih netko očekuje ili kako to njima odgovara. Taj netko je močan i uglavnom se krije iza neke funkcije ili mnogo "crnog" novcaTekst koji želite objaviti može se dostaviti osobno ili na email, bit će objavljen pod nadimkom ili punim imenom ovisno o želji.
Ivan

Grupa radnika i branitelja na Zračnoj luci Zagreb pokrenula je akciju osnivanja Kluba branitelja pri UDRUZI VETERANA DOMOVINSKOG RATA VELIKA GORICA. Na zračnoj luci postoji nezadovoljstvo dijela branitelja i radnika radom uprave. Izvršena je podjela radnika na podobne i one druge. Podobni radnici imaju privilegije u obliku neopravdano visokih plača, službenim automobilima, stimulacijama, neopravdanim službenim putovanjima i sl. Za razliku od te “više” klase, običan radnik se ucjenjuje i plaši da će biti višak, ima malu plaću, obično ga se zlostavlja i diskriminira. Dijele se otkazi uz suglasnost zaposleničkog vijeća. Ne poštuju se sudske odluke o povratku na posao. Neki su i više od tri godine zaposleni na određeno vrijeme. Običan radnik ne može napredovati jer se zapošljava “preko veze”. Suprotno od zakona. Običan radnik mora u penziju, privilegirani i podobni dobivaju otpremnine i rade i tri godine duže od zakonskog roka. Kao i druge nepravilnosti i štetno poslovanje.

Kako su u zaštiti navedenih nepravilnosti zakazali sindikati i radničko vijeće, pokreće se osnivanje kluba branitelja koja bi se trebala zalagati za poštivanje Ustava RH i zakona RH. Za to smo se borili, za to su neki od nas dali zdravlje i živote.

Ustav nam garantira jednakost, dali je u praksi imamo?

Ivan

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Zbog protuzakonitog otkaza ugovora o radu, Općinski sud u Zagrebu naredio je upravi zračne luke vračanje radnika na poslove koji odgovaraju njegovoj stručnoj spremi, znanju, iskustvu i sposobnosti.
Uprava zračne luke ne poštuje navedenu naredbu suda, odnosno ne priznaje instituciju Republike Hrvatske. Ista ta  uprava  u vrijeme domovinskog rata  "branila" je Republiku Hrvatsku u Njemačkoj. Predstavnike sindikata i radničkoga vijeće to ne interesira. Oni su zbrinuti u nadzornim odborima, prekovremenim satima i rukovodečim mjestima. Radnički predstavnici u potpunosti su servis uprave a svom članstvu su nedodirivi. Primjer je navedena sudska presuda. Radničko vijeće dalo je suglasnost za navedeni, protuzakoniti otkaz ugovora o radu.

Ratko Domoljub, Frankfurt

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Uprava zračne luke smatra da je tečaj kojeg završi osoba sa srednjom stručnom spremom u rangu više stručne spreme a što podrazumijeva da osoba može raditi i na poslovima visoke stručne spreme. Tečaj kao viša stručna sprema verificiran je od Državnog odvjetništva RH, odnosno od njegovog Ured za suzbijanje korupcije. U zemlji znanja "genijalac" koji sa tečajem obavlja poslove visoke stručne spreme, odnosno, rukovodi obrazovanjem, nije uspio završiti višu školu u dva pokušaja. Svoje "napredovanje" plača uslugama na štetu radnika, svojih kolega koje bi trebao predstavljati. Prema Kaznenom zakonu navedeni slučaj naziva se korupcija.
Savjetujem svakom tko je završio neku srednju školu i ima tečaj da se javi upravi.

Mito Korupcić

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Na zračnoj luci radi osoba stara 68 godina. Prema važećim zakonima u Republici Hrvatskoj radni vijek zaposlenika je do 65. godina života. Važno je napomenuti da je zračna luka u pretežitom državnom vlasništvu a navedeni primjer rada i u 68. godini je doprinos države nezaposlenosti.
Nadljudski Potencijal

------------------------------------------------------------------------------------------
U zračnoj luci ne omogućuje se dostupnost radnog mjesta svima pod jednakim uvjetima. Zapošljava se bez natječaja, odlukom pojedinaca. Navedenim načinom diskriminiraju se građani RH, omogućuje korupcija, suspendira tržište radne snage i tako dalje. Način je suprotan članku 114. Kaznenog zakona koji glasi:“Povreda prava na rad i drugih prava iz rada Članak 114. Tko uskrati ili ograniči građanu pravo na rad, slobodu rada, slobodni izbor zvanja ili zaposlenja, dostupnost radnog mjesta i dužnosti svakome pod jednakim uvjetima, pravo na zaradu, zakonom određeno radno vrijeme i odmor, prava iz socijalnog ili mirovinskoga osiguranja, prava na posebnu zaštitu određenih skupina radnika, prava iz nezaposlenosti, prava u svezi s porodom, materinstvom i njegom djece ili druga prava iz rada što su utvrđena zakonom ili kolektivnim ugovorom, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine. “

Rođo

------------------------------------------------------------------------------------------